• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1120 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A fő- és mellékszolgáltatás elhatárolása a gyakorlatban

2017. 06. 13.

Egy kereskedelmi vállalkozás a tulajdonában álló épületen felújítást végeztetett egy építőipari vállalkozással. A szerződő felek szakértőnk tanácsát kérték, mivel vita volt köztük abban a kérdésben, hogy a teljes felújítás az egyenes vagy a fordított adózás alá tartozik.

Az építőipari cég a felek között megkötött vállalkozási szerződés szerint a belső részek felújítását végezte el, ezért építési engedélyt nem kellett kérni a munkákhoz. A felújítás tartalmazta a teljes terület festését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, padlóburkolat cseréjét, mosdók átépítését. A fűtés kiépítéséhez és a gázóra bekötéséhez a gáztervet engedélyeztetni kellett a gázműveknél.

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján fordítottan adóznak azok az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatások, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyköteles.


A fordított adózáshoz szükséges első kritérium, hogy a szolgáltatás ingatlanra irányuljon. Jelen esetben ez az első kritérium teljesül, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt munkákat a kereskedelmi vállalkozás, mint megrendelő tulajdonában álló épületen végzi el a vállalkozó.
A fordított adózáshoz szükséges második kritérium, hogy a szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési és egyéb szerelési munka legyen. Jelen esetben ez a második kritérium is teljesül lényegében a teljes szolgáltatás tekintetében.

A fordított adózáshoz szükséges harmadik kritérium, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyköteles legyen. Jelen esetben a harmadik kritérium részben teljesül, tekintettel arra, hogy az építési-szerelési munkálatok közül kizárólag a gázszerelési munkák elvégzéséhez szükséges építési hatósági engedély.
Figyelemmel arra, hogy a kereskedelmi vállalkozás által megrendelt építési-szerelési munkák tartalmaznak olyan szolgáltatásokat, melyekre teljesül, illetve olyan szolgáltatásokat, amelyekre nem teljesül a fordított adózás valamennyi kritériuma, így azt kell eldönteni, hogy a teljes építési-szerelési szolgáltatáson belül melyik a főszolgáltatás, és melyik a mellékszolgáltatás, ugyanis a főszolgáltatás adójogi státusza határozza meg a teljes szolgáltatás adójogi megítélését.

Az adóhatósági gyakorlat szerint elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy mire irányult a felek akarata, célja. A rendelkezésre álló információkból megállapítható, hogy a felek megállapodása az épület felújítására irányult, mely tartalmazta a teljes terület festését, nyílászáró cserét, fűtés korszerűsítést, padlóburkolat cserét, mosdók átépítését. A fűtés korszerűsítéshez vált szükségessé engedélyköteles gázszerelési munka, az egyéb munkálatokhoz építési hatósági engedélyre nem volt szükség. Erre tekintettel megállapítható, hogy a teljes építési-szerelési szolgáltatásból az engedélyköteles gázszerelési munka a mellékszolgáltatás.

Az engedélyköteles gázszerelési munka mellékszolgáltatásként történő minősítése során figyelembe veendő az a körülmény is, hogy a gázszerelési munka és a hozzá kapcsolódó fűtésszerelés értéke mekkora nagyságrendet képvisel a teljes építési-szerelési munka értékén belül, mint az egyéb építési-szerelési munkák.
Az adóhatósági gyakorlat a fő- és mellékszolgáltatás elhatárolása során támpontként figyelembe veszi továbbá azt a körülményt is, hogy melyik tevékenység segíti elő, illetve egészíti ki a másik tevékenység megvalósulását. Ennek figyelembevételével is megállapítható, hogy az egyéb építési-szerelési munka a főszolgáltatás, és a gázszerelési munka a mellékszolgáltatás.

Tekintettel arra, hogy minden körülmény alátámasztja egyrészt a fordított adózás alá tartozó gázszerelési munkák mellékszolgáltatásként történő minősítését, másrészt az egyenes adózás alá tartozó egyéb építési-szerelési munkák főszolgáltatásként történő minősítését, így a kereskedelmi vállalkozás és az építőipari vállalkozás közötti vállalkozási szerződésben foglalt teljes építési-szerelési szolgáltatásra az egyenes adózás szabályait kell alkalmazni.