• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1152 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A keresőképtelenség felülvizsgálata a munkáltató által

2017. 05. 12.

Gyakran előfordul, hogy a munkáltató megítélése szerint a munkavállaló jogtalanul igazol keresőképtelenséget. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen eljárásban jogosult a munkáltató valamilyen módon a keresőképtelenség ellenőrzésére.

A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkáltató jogosult a járási hivatalnál a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni.

A munkáltatónak a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatáért 15.800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete alapján.

A munkáltató kérelme alapján a járási hivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.


A szakértő főorvos az ellenőrzés keretében jogosult:
–    a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,
–    a betegdokumentációba történő betekintésre,
–    szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,
–    a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,
–    javaslatot tenni a táppénzfolyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,
–    a megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni.


A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről, és a döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti.


A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.