• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1157 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adómentes-e az ingatlan alkotórészeinek és tartozékainak bérbeadása?

2017. 05. 07.

A gazdasági világban gyakori, hogy egy ingatlant nem üresen, hanem annak elválasztható vagy elválaszthatatlan alkotórészeivel, illetve tartozékaival adnak bérbe. Ilyen esetekben gyakran dilemmát okoz annak eldöntése, hogy az ingatlan bérbeadásának adómentessége kiterjed-e ezeknek a dolgoknak a bérbeadására.

A dilemma eldöntése során egyrészt figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) rendelkezéseit.
Az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdésének l) pontja értelmében mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása. Ugyanezen rendelkezés (2) bekezdésének c) pontja alapján azonban nem alkalmazható az l) pont ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására.
Az Áfa-tv. rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) kapcsolódó rendelkezéseinek ismerete. Melyek ezek?
A Ptk. 5:15. § határozza meg az alkotórész fogalmát. Eszerint alkotórész minden, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetve az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Az alkotórész minden esetben része az ingatlannak.
A Ptk. 5:16. § pedig a tartozék fogalmát határozza meg. Eszerint tartozék minden, ami nem alkotórész, de a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti. A tartozék a Ptk. rendelkezése szerint „kétség esetén” része az ingatlannak.

A címben jelzett dilemmát mindig az eset egyedi körülményei alapján a fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kell eldönteni.

Ha például egy étterem-kávézó céljára kialakított ingatlan bérbeadásáról van szó, akkor a berendezések (pl. sütő, mosogatógép, kávégép, hűtőkamra, asztalok, bútorok, stb.) nem tekinthetőek az ingatlannal tartósan összekötött gépnek, berendezésnek, így nem alkalmazható az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja, vagyis nem ingatlannal tartósan összekötött gépek, egyéb berendezések bérbeadására, hanem eszközökkel, gépekkel felszerelt ingatlan bérbeadására kerül sor. Ebből következően az ügylet egységesen az Áfa-tv. 86. § (1) bek. l) pontja alapján ítélendő meg, és kizárólag egyetlen, ingatlan bérbeadásnak minősíthető szolgáltatásnyújtás valósul meg.

Ha viszont egy víziközmű bérbeadásáról van szó, akkor alapvetően olyan épületek, építmények bérbeadása történik, melyek az ingatlannal tartósan egybekötött gépeket, berendezéseket (pl. gépházak, szivattyúk, vízmérők, kútfejek, átemelők, stb.) tartalmaznak. Ezek a gépek, berendezések az építményekkel alkotórészi kapcsolatban vannak, mivel az ingatlantól történő elválasztásukkal elpusztulnának, illetve az elválasztással értékük, használhatóságuk számottevően csökkenne. Az ilyen bérbeadás lényege, jellegadó tartalma éppen ezen közművek (gépek, berendezések) használatára irányul, ebből következően a víziközművek, mint ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadása az Áfa-tv. 86. § (2) bekezdésének c) pontjából következően adókötelezettséget keletkeztet.