• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Alapítvány által nyújtott juttatás adójogi megítélése

2020. 03. 19.

Az Szja törvény tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket, amelyek által nyújtott juttatásokra adómentesség vonatkozhat. Gyakori kérdésként merül fel, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány közhasznú státusszal rendelkezzen? A NAV által közzétett adózási kérdés megadja a választ.

Az Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pontja értelmében a közcélú juttatások körében adómentes „a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás, továbbá …”.

Az adómentességet meghatározó rendelkezés kapcsán gyakori kérdés, feltétele-e az adómentességnek, hogy az alapítvány rendelkezzen közhasznú státusszal?

Egy belföldi alapítvány ugyanis a közhasznú státuszt legalább kétéves működést követően szerezheti meg.

Ha nem feltétele, akkor a belföldi alapítvány a közhasznú státusz megszerzéséig terjedő időszakban is részesíthet-e adómentes juttatásban magánszemélyeket, ha arra a létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor?

Az Szja tv. idézett rendelkezése tételesen felsorolja azokat a civil szervezeteket (közhasznú egyesület, alapítvány, közalapítvány), amelyek által nyújtott juttatásokra vonatkozhat az adómentesség.

A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel.

Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia.

Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.

(2020/3. Adózási kérdés)