• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1105 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az általános forgalmi adózást érintő változások a 2018-as adócsomagban

2017. 06. 28.

Az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt. Cikkünkben áttekintjük e törvénynek az általános forgalmi adózást érintő módosításait annak érdekében, hogy a vállalkozások mihamarabb fel tudjanak készülni a változásokra, és jogszerűen teljesíthessék adókötelezettségeiket.

18%-ról 5%-ra csökken az internet-hozzáférési szolgáltatást terhelő áfa

A jövő évtől kedvezményes 5 százalékos adómérték vonatkozik az internet-hozzáférési szolgáltatásra.
A módosító törvény az egyértelmű jogalkalmazás érdekében kimondja, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, melyből következően arra a kedvezményes áfa kulcs nem vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatást jellemzően időszakonkénti elszámolás keretében nyújtják, a módosítás olyan átmeneti rendelkezést állapít meg – a korábbi áfa kulcs csökkentéshez kapcsolódó átmeneti előírásokhoz hasonlóan – , melynek értelmében a kedvezményes 5 százalékos adókulcs azon internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében alkalmazandó először, amelynek az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszaka 2017. december 31-ét követően kezdődik, és amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja is 2017. december 31-ét követő időpontra esik.

Amennyiben az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a felek nem időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, akkor a kedvezményes kulcsot akkor kell először alkalmazni, ha a teljesítés időpontja 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

A hatályba lépés napja: 2018. január 1.

27%-ról 5%-ra csökken a fogyasztási célú halakat és a sertésbelsőséget terhelő áfa

A jövő évtől kedvezményes 5 százalékos adómérték vonatkozik a fogyasztási célú halakra, és a sertésbelsőségre. A módosító törvény a kedvezményes adókulcs alá tartozó termékeket a vámtarifaszámra történő hivatkozással határozza meg.

A módosító törvény átmeneti szabálya szerint az 5 százalékos adókulcsot azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a fizetendő adó megállapításának időpontja 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

A hatályba lépés napja: 2018. január 1.

Módosítások az új közigazgatási rendtartás hatályba lépésére tekintettel

A módosító törvény összhangba hozza a 2018. január 1-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szóhasználatát az Áfa-törvénnyel. A jövőben a „jogerős határozatot” „véglegessé vált döntésnek”, a „jogerőre emelkedést” „véglegessé válásnak” nevezzük.

A hatályba lépés napja: 2018. január 1.