• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 931 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az elbocsátott munkavállaló újra-elhelyezkedésének támogatása

2017. 09. 14.

Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.29. pontja alapján adómentes természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott, vagy elbocsátandó munkavállalók részére nyújtott ún. újra-elhelyezkedést támogató szolgáltatás.

Újra-elhelyezkedést támogató szolgáltatásnak minősül:

- a pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elbocsátott és elhelyezkedni nem tudó munkavállalók számára az életvezetésükből, a személyiségük problémájából eredő, az elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

A pszichológiai tanácsadás formái lehetnek:

- egyéni tanácsadói beszélgetés,

- pszichológiai véleményezés,

- figyelem-, képesség-, érdeklődés és személyiség vizsgálatok (tesztek) végzése,

- egyéni vagy csoportos pszichológiai tanácsadás.

A probléma felmérése, súlyossági fokának megállapítása után, személyre szabott, az elhelyezkedést elősegítő lehetőségek megismertetésére és a technikák elsajátítására kerülhet sor.

- az át-, illetve továbbképzés

A munkáltató átvállalhatja az elbocsátott vagy elbocsátandó munkavállaló átképzésének vagy továbbképzésének költségeit, növelve ezzel a magánszemély elhelyezkedési esélyeit.

- a munkajogi tanácsadás

A munkajogi tanácsadás igénybevételével segítséget kaphat az elbocsátott munkavállaló a foglalkoztatással kapcsolatos munkajogi problémák megoldásában.

Az újra-elhelyezkedést támogató szolgáltatások igénybevételéhez nem lehet adómentesen pénzbeli juttatást adni. Ezen szolgáltatások csak természetben juttathatók a munkavállalóknak, tehát az adómentes elszámoláshoz a munkáltató nevére szóló számla szükséges.

Az újra-elhelyezkedést támogató szolgáltatások csak abban az esetben biztosíthatóak az elbocsátott vagy elbocsátandó munkavállalóknak adómentesen, ha csoportos létszámleépítésre kerül sor a munkáltatónál.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves – amennyiben a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult, az adott időszakra vonatkozó – átlagos statisztikai létszáma szerint:

- 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 munkavállaló,

- 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 százaléka,

- 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló

munkaviszonyát kívánja harminc napon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Fontos!

Amennyiben a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, akkor köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni. A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni

a) a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,

b) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy

c) a foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,

d) a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,

e) a kiválasztás szempontjairól, valamint

f) a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételéről és mértékéről.