• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS
Ez a tartalom 318 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az elektromos és hibrid járművek üzemanyag fogyasztási normája

2019. 11. 13.

Egyre több zöld színű rendszámmal ellátott elektromos és hibrid járművel találkozhatunk az utcákon. Gyakori kérdésként merül fel, hogy az ilyen gépjárművek üzemanyag-felhasználási költségének kiszámításához hogyan lehet megállapítani az alapnormát, illetve az alapnorma-átalányt?

A közúti gépjárművek üzemanyag-felhasználásának költségét a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma figyelembe vételével lehet megállapítani.

A Korm. rendelet szerint üzemanyag-fogyasztási normaként figyelembe vehető:
a)    az alapnorma (általánostól eltérő üzemeltetési mód esetében a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott korrekciós tényezőkkel módosítva), vagy
b)    az alapnorma-átalány.

A gépkocsi típusához, valamint a felhasználásra kerülő üzemanyag fajtájához igazodóan az egyes járművekre vonatkozó alapnormát, illetve annak a műszaki alapadatok alapján történő meghatározását a Korm. rendelet 1. melléklete és 1/A. melléklete határozza meg.

Az elektromos és a hibrid járművek alapnormája a Korm. rendelet 1. melléklete és 1/A. melléklete alapján sem állapítható meg. Ennek következtében a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Eszerint az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a Korm. rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek (mint például a hibrid vagy elektromos gépjárművek) esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy
a)    a gyártó adatai, vagy
b)    az üzemanyag-fogyasztás mérése
alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.

A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint az eljáró hatóság a területi mérnöki kamara. Az igénybe vehető műszaki szakértőkről az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartást vezet, mely a https://inyr.im.gov.hu/Szakertok weboldalon érhető el.

A Korm. rendelet lehetővé teszi az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolásként – alapnorma-átalány használatát. Azonban a Korm. rendelet alapnorma-átalányt kizárólag a benzinüzemű és a gázolajüzemű személygépkocsik, az autógázzal üzemelő gépkocsik, valamint a segédmotoros kerékpárok és a motorkerékpárok vonatkozásában állapít meg. Ennek megfelelően az elektromos és hibrid gépjárművek esetében nem beszélhetünk alapnorma-átalányról sem.