• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1124 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Cégautóadó kötelezettség bérelt személygépkocsi esetén

2017. 06. 16.

Egyik olvasónk szakértőnktől kért tanácsot, mivel társaságuknál az ügyvezető egy hónapon belül több alkalommal járt külföldön. Minden országban jellemzően 2-3 napra személygépkocsit bérelt, melynek költségeit (bérleti díj, biztosítás, üzemanyagköltség) a társaság elszámolta. Kérdésként merült fel, hogy ilyen esetben többszörös összegben kell-e megfizetnie a cégautóadót a társaságnak?

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Gjt.) 17/A. § (1) bek. alapján adóköteles az Szja tv. szerinti személygépkocsi, ha nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el.

A Gjt. 17/B. § (4) bek. alapján a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el.

A Gjt. 17/C. § (4) bek. szerint a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után költséget számoltak el.
A Gjt. 17/C. § (5) bek. szerint a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után költséget elszámoló adóalany adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a jövőben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, lízingbe vevő utoljára számolt el költséget, illetve a személygépkocsi használója arról nyilatkozik, hogy a személygépkocsi után költséget már nem kíván elszámolni.

A Gjt. 17/C. § (7) bek. szerint az adót a naptári évben azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennállt.

A cégautóadóról szóló fenti rendelkezések figyelembevételével megállapítható, hogy cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak azután a személygépkocsi után, amelyet külföldön bérbe vesz, és arra költséget számol el. A cégautóadót a költségelszámolás hónapjára kell megfizetni, ezért az akkor is fennáll, ha a személygépkocsi bérlése csak 2-3 napig tart. Abban az esetben, ha egy hónapon belül több személygépkocsit bérel külföldön a társaság, akkor – költségelszámolás esetén – mindegyik személygépkocsira meg kell fizetni a cégautóadót.