• FORRÓDRÓT
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS
Ez a tartalom 396 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Előadóművész szolgáltatásának teljesítési helye

2017. 12. 21.

Egy magyar adóalanyként nyilvántartásba vett előadóművész egy magyar adóalanyisággal rendelkező rendezvényszervező iroda megbízásából tart külföldön előadást oly módon, hogy a külföldi előadás szervezője a magyar rendezvényszervező irodával áll szerződésben. A magyar előadóművész tanácstalan volt, mert nem tudta eldönteni, hogy a szolgáltatása hol minősül teljesítettnek?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének meghatározására vonatkozó általános szabálya szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. [Áfa tv. 37. § (1) bek.] Az általános szabálytól eltérően az Áfa tv. a különös szabályok között a 42. §-ban kimondja, hogy adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

A Tanács a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) – amely a tagállamokban közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó – 32. cikkének (1) bekezdése értelmében a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgáltatások olyan szolgáltatásokat foglalnak magukban, amelyek alapvető jellemzője, hogy – jegy vagy díjfizetés ellenében, beleértve az előfizetés, bérlet vagy rendszeres díj formájában történő díjfizetést is – biztosítják az adott eseményre történő belépés jogát.

A végrehajtási rendelet 33. cikkében foglalt magyarázat szerint a járulékos szolgáltatások magukban foglalják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépéshez közvetlenül kapcsolódnak, és amelyeket az eseményen részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak. E járulékos szolgáltatások magukban foglalják különösen a ruhatár és a mosdó használatát, azonban nem foglalják magukban azon szolgáltatásokat, amelyek kizárólag a jegyértékesítés közvetítéséből állnak.

Abban az esetben, ha egy magyar adóalany művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújt egy belföldön letelepedett rendezvényszervező iroda megrendelésére egy harmadik országban úgy, hogy a művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújtó adóalany a rendezvényszervező irodával áll szerződéses jogviszonyban, (a rendezvényszervező irodától pedig a szolgáltatást a harmadik országban letelepedett adóalany rendelte meg), a szolgáltatás igénybevevője nem a harmadik országos adóalany, hanem a rendezvényszervező iroda. Az említett szolgáltatás tartalmában nem felel meg sem az Áfa tv. 42. §-ában, sem a végrehajtási rendelet fentebb idézett cikkeiben foglaltaknak. A végrehajtási rendelet 33. cikke alapján egyértelműen megállapítható, hogy az adóalany szolgáltatása nem lehet járuléka az általa adott koncertre történő belépést biztosító szolgáltatásnak, így arra az Áfa tv. 42. §-a nem alkalmazható. Az említett művészeti, szórakoztatási szolgáltatás teljesítési helyét, tekintve, hogy a szolgáltatásra a további különös szabályokat (Áfa tv. 38-49. §) sem lehet alkalmazni, az Áfa tv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt általános szabály alapján kell meghatározni. Az Áfa tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében, figyelemmel arra, hogy a rendezvényszervező iroda, amellyel a művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújtó adóalany szerződéses jogviszonyban áll, belföldi letelepedettségű, az adóalany szolgáltatása Magyarországon teljesül, és így a számlát az ellenértékről általános forgalmi adóval növelten kell kiállítania.

Tudjon meg mindent a 2019-es adótörvényekről!
Olvasson az összes adóváltozásról egy helyen, több mint 100 oldalas ADÓ/TB különszámunkban - jogszabályi hivatkozásokkal és szakértői magyarázatokkal együtt.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a különszámot a magazinok között.

Előfizetés nélkül pedig kérje a kiadvány hozzáférését ingyenes regisztrációval!