• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1165 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Frissíteni kell a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolólapot

2017. 05. 05.

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló részére különböző jogszabályokban meghatározott kilépő papírokat kell kiállítani, melyek kötelező tartalmát szintén jogszabályok határozzák meg. 2017. január 1-jével az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap tartalma kiegészült egy új ponttal.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. § (1) bekezdése alapján - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetét kivéve - a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén, a munkaadó köteles az ún. munkanélküli igazolólapot két példányban kiállítani. Az igazolólap egyik példányát az utolsó munkában töltött napon a munkavállalónak ki kell adni, a másik példányt pedig a munkaadónak 5 évig meg kell őriznie.

Az igazolólapot az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet melléklete szerinti tartalommal kell kiállítani. Az igazolólap tartalmát 2017. január 1-jei hatállyal módosította az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet. Ennek megfelelően az igazolólap új 20. pontjában meg kell jelölni a munkaviszony megszüntetésének/megszűnésének módját, amennyiben a munkaviszony megszűnésének oka:


a)    a munkavállaló felmondása
(a köztisztviselő, a kormánytisztviselő, a közalkalmazott, valamint a hivatásos szolgálatban álló személy lemondása);
b)    a munkaadó azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése
(a közszolgálati, állami szolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel, a közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, valamint a hivatásos és szerződéses állományú jogviszonynak a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f) pontjában, (2) bekezdés h) pontjában, továbbá 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában, 68. § (1) bekezdés k)–m) pontjában meghatározott módon történő megszüntetése);
c)    a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/D. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti megszüntetése.

Ne felejtse el ellenőrizni, és – szükség esetén – módosítani a munkanélküli igazolólapot.