• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1033 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Helyzetjelentés a pénzmosási belső szabályzat átdolgozásának kötelezettségéhez

2017. 09. 08.

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. június 26-án hatályba lépett törvény előírása szerint a könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők kötelesek a belső szabályzatukat 2017. szeptember 30-ig átdolgozni, és erről a felügyeletet tájékoztatni. Mostani írásunk arról szól, hogy eleget tudnak-e tenni a szolgáltatók az átdolgozási kötelezettségüknek.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2017. június 26-án lépett hatályba.

A Pmt. 80. § (1) bekezdése előírja, hogy a Pmt. hatálybalépésekor működő szolgáltató köteles a belső szabályzatát az ún. felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

A Pmt. felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert arra, hogy rendeletben állapítsa meg a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit; valamint további részletszabályokat:

– a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerére,

– a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésére,

– az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreire és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályaira,

– az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeire, auditálásának módjára, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására,

– a megerősített eljárás esetköreire és feltételrendszerére,

– a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek meghatározására,

– a képzési programra,

– az ügylet felfüggesztésére.

A Pmt., valamint a Kit. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2017. augusztus 3-án kihirdetésre került, és a kihirdetést követő napon hatályba lépett.

A további részletszabályokról szóló rendeletet a Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette és közzétette. A rendelet 2017. augusztus 31. napjáig volt véleményezhető, de a mai napig, azaz 2017. szeptember 14. napjáig egyelőre még nem került véglegesítésre és kihirdetésre.

A Pmt. továbbá azt is előírja, hogy a felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenysége keretében a szolgáltatók számára a belső szabályzat elkészítéséhez iránymutatást tartalmazó útmutatót köteles készíteni.

Tekintettel arra, hogy csupán az egyik végrehajtási rendelet került kihirdetésre, így az útmutató kiadása is várat magára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) még korábban közzétett tájékoztatója azt is tartalmazta, hogy a későbbiekben a NAV honlapján kerül közzétételre az a tájékoztatás, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek.

A fent leírtakra figyelemmel jelen helyzetben annyit tudnak tenni a könyvviteli, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végző szolgáltatók, hogy figyelemmel kísérik a Magyar Közlöny legfrissebb számait és a NAV honlapját. Tekintettel arra, hogy a belső szabályzat átdolgozására előírt határidő vészesen közeleg, így valószínűsíthető, hogy a 2017. szeptember 30-i határidő is módosításra fog kerülni.