• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1145 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Hibás- e a számla a VTSZ vagy az SZJ szám hiányában?

2017. 05. 19.

Az Áfa tv. a számlakibocsátásra kötelezett adóalany választására bízza, hogy az általa kibocsátott számlán feltünteti-e termékértékesítés esetén a vámtarifaszámot, illetve szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltatások Jegyzéke szerint besorolást. Ennek megfelelően nem tekinthető az Áfa tv. alkalmazásában hibásnak, hiányosnak a kibocsátott számla, ha azon vámtarifaszám, illetve SZJ szám nem szerepel.

A vámtarifaszámot, illetve a Szolgáltatások Jegyzéke szerinti azonosító számot nem tartalmazó számla esetén az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során nem vonhatja el az adólevonási jogot, még abban az esetben sem, ha a számla olyan termék értékesítéséről vagy szolgáltatás nyújtásáról került kibocsátásra, amelyhez kapcsolódóan az Áfa tv. vámtarifaszámra vagy SZJ számra történő hivatkozást tartalmaz.  

Szakértőnk javaslata:
Az Áfa tv. előírásától függetlenül hasznos – mind a számlát kibocsátó, mind a számlát befogadó adóalany számára – a számlán feltüntetni termékértékesítés esetén a vámtarifaszámot, illetve szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltatások Jegyzéke szerint besorolást. Különösen akkor válik fontossá a vámtarifaszám, illetve az SZJ szám szerinti beazonosíthatóság, ha az Áfa tv. valamilyen joghatást (pl. fordított adózási kötelezettséget, adómentességet, adatszolgáltatási kötelezettséget, stb.) fűz a besoroláshoz.

Az SZJ számnak a számlán történő feltüntetése kapcsán továbbá az is gyakori kérdés, hogy használható-e a közel hét éve, 2010. április 21-én hatályon kívül helyezett Szolgáltatások Jegyzéke szerinti SZJ szám, vagy a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) szerinti kódot kell alkalmazni. A kérdésre a választ az Art. 176. § (13) bekezdése adja meg, mely szerint az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a KSH Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. Ennek megfelelően, ha az adózó saját döntése alapján szerepeltetni kívánja a szolgáltatás azonosító számát a számlán, akkor a Szolgáltatások Jegyzéke szerinti SZJ számot kell feltüntetnie.