• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 925 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ingatlan bérbeadási tevékenység végezhető bejelentkezési kötelezettség nélkül is

2017. 09. 20.

Az adózás rendjéről szóló törvény hatályba lépésétől kezdődően a magánszemély adózó mentesülhet az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha a törvényi feltételek együttesen teljesülnek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 22. § (16) bekezdésének 2010. augusztus 16-ai hatályba lépésétől kezdődően a magánszemély adózó mentesülhet az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

– nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),

– tevékenysége kizárólag – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 86. §-a szerinti – adómentes ingatlan (ingatlanrész) bérbeadás (haszonbérbeadás),

– az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel választásának jogával,

– nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.

A rendszeres bevételszerző tevékenységre tekintettel az ingatlan bérbeadást végző magánszemély bejelentkezés és adószám hiányában is alanya az általános forgalmi adónak, ezáltal az Áfa-tv-ben meghatározott – a magánszemély nevét és adóazonosító jelét tartalmazó – bizonylat kibocsátására kötelezett. Adómentes ingatlan bérbeadás esetén számla helyett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) szerinti számviteli bizonylat kibocsátása is elegendő.

Az adószám hiánya – tekintettel az adómentes körbe tartozó tevékenységre – az adóalanyt nem akadályozza a számviteli bizonylat beszerzésében (illetve előállításában) és kibocsátásában.

Amennyiben a magánszemély úgy dönt, hogy a számviteli bizonylat kibocsátásához a számla és a nyugta adóigazgatási ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti számlatömböt kíván használni, akkor annak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkeznie, emiatt viszont be kell jelentkeznie.

A már bejelentkezett és adószámmal rendelkező adóalanyoknak a regisztrált adóalanyi körből nem szükséges kijelentkezni – hiszen gazdasági tevékenységük nem szűnik meg -, bizonylataikon továbbra is a már meglévő adószámukat kell feltüntetni. Amennyiben a magánszemély – nem élve azzal a lehetőséggel, hogy a nevezett tevékenységére nem köteles az adóhatósághoz bejelentkezni - adóalanyként kívánja regisztráltatni magát, akkor azt az erre szolgáló 17T101-es számú adatlapon megteheti, amely alapján az adóhatóság adószámot állapít meg a részére.