• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Ismét kell kockázati biztosítékot nyújtani

2020. 07. 15.

2020. július 18-án megszűnik a veszélyhelyzet miatti kockázati biztosíték alóli mentesség, és másnaptól, 2020. július 19-től ismét kell kockázati biztosítékot nyújtani.

A Kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. április 22-től a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az EKÁER-bejelentésekhez kapcsolódóan mentesítette az adózókat a kockázati biztosíték nyújtása alól.

Az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul, hivatalból intézkedett a rendelet 2020. április 22-i hatálybalépését megelőzően az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalásáról, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának a pénzintézet részére történő továbbítása iránt.

A Korm. rendelet továbbá arról is rendelkezett, hogy az EKÁER-rendelet szerinti, útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig nem szűnik meg, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt az állami adó- és vámhatóság nem vizsgálja.

A Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésének napján, azaz 2020. június 18. napján hatályon kívül helyezésre került. A szabály továbbéléséről azonban rendelkezett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

Eszerint az adózó a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig, azaz 2020. július 18. napjáig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól. A biztosítékadási kötelezettség első napja a veszélyhelyzet megszűnését követő 31. nap, azaz 2020. július 19., azzal, hogy a biztosíték mértékének számításakor az adózó által ettől a naptól tett bejelentéseket kell először figyelembe venni.

E törvény az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedélyek tekintetében arról rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül, azaz 2020. szeptember 16-ig az útszakasz-mentesítés iránti kérelem akkor is újból benyújtható, ha annak érvényessége lejárt vagy abból 90 napnál kevesebb van hátra. Azon útszakasz mentesítésre vonatkozó engedélyek, amelyek a veszélyhelyzet megszűnésének napjával, azaz 2020. június 18. napjával érvényességüket veszítenék, a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig, azaz 2020. szeptember 16-ig, de legfeljebb az útszakasz mentesítés iránti kérelem állami adó- és vámhatóság által történő elbírálásáig érvényesek.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. július 13.