• FORRÓDRÓT
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Ismét csökken az étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó adómérték

2017. 12. 28.

2018. január 1-jétől az étkezőhelyi vendéglátást és étkeztetési szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó mértéke 18 százalékról 5 százalékra csökken. A NAV az adócsökkentéssel összefüggésben tájékoztatót tett közzé annak érdekében, hogy az adózók az átmeneti időszakban is jogszerűen számítsák fel az említett szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint, ahhoz, hogy az adott szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 százalékos adómérték alá tartozzon, a következő feltételeknek kell együttesen fennállniuk:

· Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,

· ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,

· a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.

A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható.

Átmeneti rendelkezés

A kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazásával kapcsolatos átmeneti rendelkezést az Áfa tv. 2018. január 1-jétől hatályos 308. §-a tartalmazza. E rendelkezés értelmében az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont, azaz a teljesítés időpontja 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

A 84. § (2) bekezdésében említett esetek közül az étkeztetési szolgáltatás tekintetében az előlegre vonatkozó szabály bír jelentőséggel. Az Áfa tv. 59. §-a, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben étkeztetési szolgáltatás kapcsán 2018. január 1-je előtt előleg fizetésére (jóváírására, kézhezvételére) kerül sor, úgy az előleg vonatkozásában a 2017. december 31-ig hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ha az előleg jóváírása, kézhezvétele 2018. január 1-jén vagy azt követően történik, már a kedvezményes, 5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.