• FORRÓDRÓT
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS
Ez a tartalom 383 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Január 31-ig kellett bejelenteni a külföldi bankszámlaszámokat

2018. 02. 02.

Az új adózás rendjéről szóló törvény 2018. január 1-jétől új kötelezettségként tartalmazza a külföldi bankszámlaszámok bejelentésének kötelezettségét.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklet 1.24. pontja alapján a cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaságok (a közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok valamint a részvénytársaságok) kötelesek bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz a külföldi pénzintézetnél vezetett számlák vonatkozásában:
•    a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét,
•    a külföldi pénzintézetnél vezetett számla számát,
•    a számla megnyitásának és lezárásának napját.

A bejelentési kötelezettséget a 18T201T jelű nyomtatvány 19. rovatában kell teljesíteni.

A bejelentési kötelezettséget a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül, illetve új számla megnyitása, vagy a korábban bejelentett bankszámla lezárása, illetve a bejelentett számlához kapcsolódó módosítás esetén a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell teljesíteni.

Tekintettel arra, hogy a bejelentési kötelezettség 2018. január 1-jétől hatályos kötelezettség, így az Art. 271. § (16) bekezdése alapján egyszeri bejelentési kötelezettség került előírásra a 2018. január 1-jén érvényes külföldi bankszámlákra. Ezt az egyszeri bejelentési kötelezettséget 2018. január 31-ig kellett teljesíteni az állami adó- és vámhatóság felé.

Figyelem!
Amennyiben a bejelentésre kötelezett gazdasági társaság a bejelentési, változásbejelentési kötelezettségét nem teljesíti, akkor az adóhatóság – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – első körben 15 napos határidő tűzésével felhívja az adózót a bejelentési kötelezettség jogszerű teljesítésére.


Amennyiben az adózó a bejelentési kötelezettséget az előírt határidőn belül nem teljesíti, akkor az adóhatóság 100 ezer forint mulasztási bírságot szab ki, és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adózót a bejelentési kötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a kiszabott bírságot az adóhatóság kérelemre mérsékelheti vagy elengedheti.


Amennyiben az adózó a bejelentési kötelezettséget az újabb 15 napos határidőn belül sem teljesíti, akkor a határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság 500 ezer forint mulasztási bírságot szab ki, és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adózót a bejelentési kötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság (sem a 100 ezer, sem az 500 ezer forint) már nem mérsékelhető.

 

Tudjon meg mindent a 2019-es adótörvényekről!
Olvasson az összes adóváltozásról egy helyen, több mint 100 oldalas ADÓ/TB különszámunkban - jogszabályi hivatkozásokkal és szakértői magyarázatokkal együtt.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a különszámot a magazinok között.

Előfizetés nélkül pedig kérje a kiadvány hozzáférését ingyenes regisztrációval!