• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1095 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

KATA változások

2017. 07. 05.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) több ponton módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt (a továbbiakban: Katv.), amely olyan módosításokat is tartalmaz, amelyek már a kihirdetést követő naptól a 2017. évben is alkalmazhatók.

A támogatás már 2013-tól nem minősül bevételnek

A tavaly elfogadott módosítás alapján 2016. június 16-ától nem minősült a kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére, illetve a fejlesztési célra folyósított támogatás. A hatályba lépéssel egyidejűleg átmeneti rendelkezés mondta ki, hogy a módosított szabályokat a 2014. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazni lehet.
A most elfogadott Módosító tv. kimondja, hogy ez a szabály már a 2013. január 1. napjától (a Katv. hatályba lépésének napjától) keletkezett bevételre is alkalmazható.
Hatályos: 2017. június 20. napjától

Az adóalanyiság megszűnése időpontjának pontosítása

A módosítás a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnésének időpontját az erről szóló határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napjára módosítja, ezzel a kisadózó mentesül a kétféle adó (a tételes adó és a KATA-alanyiság megszűnését követő általános szabályok szerint fizetendő adó) együttes megfizetésétől.
Hatályos: 2017. június 20. napjától

Az adóalanyiság ismételt választása

A Katv. korábban hatályos szabálya értelmében, ha a KATA-alanyiság megszűnt, akkor az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem volt választható. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelentette, hogy ha pl. az adóalanyiság 2015-ben szűnt meg, akkor az ismételten (legkorábban) 2017 januárjában volt választható, és az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával (azaz 2017. február 1-jén) jött létre. Így a példabeli esetben a magánszemély adóéve (indokolatlanul) két részre osztódott: egy KATA szerint adózó részre és egy 1 hónapnyi nem KATA szerint adózó részre. A Módosító tv. megteremtette annak lehetőségét, hogy a magánszemély a megelőző adóév decemberében éljen az ismételt választás jogával, és így az adóalanyiság a következő adóév január 1-jével (egy teljes adóévre) létrejöhessen.
Hatályos: 2017. június 20. napjától

Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkenti a felvett osztalékelőleg

Előfordulhat, hogy év közben a kettős könyvvitelt vezető adózó magánszemély tulajdonosai osztalékelőleget vesznek fel, és megfizetik utána a személyi jövedelemadót, de a tárgyévi eredménytartalékból nem kerül kikönyvelésre. A jóváhagyott osztalékot csak a következő üzleti évben kell kikönyvelni az eredménytartalékból. Ha a vállalkozás ekkor már a Katv. hatálya alatt működik, és bevételi nyilvántartást vezet, akkor a jóváhagyott osztalékot már nem kell könyvelnie. Ezért a Módosító tv. kiegészíti az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának megállapítási szabályát azzal, hogy az áttéréskor az adóalapot csökkenteni kell a mérlegben kimutatott, a társasági adóalanyiság időszakában keletkezett eredménytartalék terhére felvett osztalékelőleg követelés könyv szerinti értékével, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták.
Hatályos: 2017. június 20. napjától

Módosul az osztalék utáni adót kiváltó adó megfizetésének határideje

A korábban hatályos rendelkezések szerint nem volt összhangban az osztalék utáni adót kiváltó adó bevallásának és megfizetésének határideje, ha a Katv. hatálya alá bejelentkező adózó nem a naptári év fordulónapjával, hanem év közben tért át a kisadózó vállalkozások tételes adójára.
A Módosító tv. ezt a helyzetet rendezte. Az új szabályok szerint a Katv. hatálya alá bejelentkező adózónak az osztalék utáni adót kiváltó adót az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában, vagy egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallásában, vagy kisvállalatiadó-bevallásában kell elkülönítetten bevallania. A bevallott összeget három egyenlő részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig és az üzleti évet követő két adóévre – de legkésőbb a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszűnése adóévére – vonatkozó társaságiadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adóról szóló bevallás vagy kisvállalatiadó-bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.
Hatályos: 2017. június 20. napjától