• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1182 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kell-e nyilatkozat az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájáruláshoz?

2017. 04. 12.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás 2016. december 31-ig az Szja tv. alkalmazásában kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősült.

Azzal a feltétellel minősül,t béren kivüli juttatásnak, hogy a magánszemély javára átutalt havi munkáltatói hozzájárulás nem haladta meg az Szja tv-ben meghatározott mértéket, illetve a magánszemély nyilatkozott arról, hogy ilyen jogcímen az adott hónapra más juttatótól bevétele nem származott.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás 2017. január 1-jétől kikerült a kedvezményes adózású béren kívüli juttatások köréből. Viszont az Szja tv. átmeneti rendelkezése lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy 2017. január 1-jétől egyes meghatározott juttatásként biztosítsa az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulást, azzal, hogy a juttatást a 2016. december 31-én hatályos szabályokban meghatározott feltételek szerint, de az egyedi értékhatárok figyelmen kívül hagyásával biztosíthatja.
Ennek megfelelően az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás értékhatártól függetlenül egyes meghatározott juttatásként adóköteles (tehát a munkáltatót terheli a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 százalék személyi jövedelemadó és 22 százalék egészségügyi hozzájárulás).


Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás 2017. január 1-jétől történő adójogi „átsorolását” követően a gyakorló szakemberek – egyhangú – álláspontja az volt, hogy továbbra is érvényes az a szabály, mely szerint a munkavállaló ezen a jogcímen csak egy munkáltatótól kaphat juttatást, tehát ezzel összefüggésben nyilatkozattételi kötelezettség  terheli.


A NAV 2017. március 22-én a gyakorló szakemberek véleményével ellentétes álláspontjáról tájékoztatást tett közzé az internetes honlapján. Eszerint 2017. január 1-jétől az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás mértéke nem befolyásolja a juttatás adóügyi megítélését, így nincs jelentősége annak, hogy a magánszemély más juttatótól szerez-e ilyen címen bevételt. Ennek megfelelően az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás juttatójának nem kell a juttatásban részesülő munkavállalótól nyilatkozatot kérnie arról, hogy más juttatótól részesül-e ilyen juttatásban. A nyilatkozat nem feltétele annak, hogy az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás egyes meghatározott juttatásnak minősüljön.