• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS
Ez a tartalom 38 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ki és milyen adókötelezettséget rendezhet bankkártyával?

2020. 03. 01.

Az adóhatóságnál már egy ideje bankkártyával is lehet fizetni a jogszabályban meghatározott esetekben. A fizetéshez a NAV ügyfélszolgálatain található POS terminált, vagy az internetes felületen a VPOS-t lehet használni. Cikkünkből megtudhatja, hogy ki és milyen adókötelezettséget teljesíthet bankkártyás fizetéssel.

A természetes személy adózó minden NAV felé fennálló fizetési kötelezettségét (ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést) teljesítheti POS terminál útján, vagy internetes felületen (VPOS).

A nem természetes személy adózó kizárólag:
a)    az eljárási illeték,
b)    a NAV-nál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,
c)    az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
d)    az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-
e)    a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, és
f)    a tételes elszámolású
fizetési kötelezettségét teljesítheti POS terminál útján, vagy internetes felületen (VPOS).

Az e)-f) pontok szerinti esetben, a fizetési kötelezettség teljesítése során az adózónak a határozat (iktató)számát is meg kell jelölnie.

A végrehajtási eljárás alatt álló adózó az adóhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a végrehajtói letéti számlára POS terminál útján is fizetheti.

Az árverési vételár és a vételár előleg is fizethető POS terminál útján.

A természetes személy a saját nevében, vagy meghatalmazott útján fizethet. Az egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján fizethet, ha képviseleti jogosultságát igazolja.

A NAV-nál a bankkártyás fizetéskor csak a bankkártyán feltüntetett természetes személy fizethet, vagyis a kártyát más nem használhatja.

A befizetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetett összeget mely adónemekre, milyen összegben számolja el az adóhatóság (kivéve a végrehajtói letéti számlára fizetést, az árverési vételár és vételár előleg fizetést). A NAV az elszámolást a nyilatkozat figyelembevételével teljesíti.

A bankkártyás fizetés költségeit az állam viseli.

(NAV)