• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1230 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kötelező a székhelyszolgáltatás bejelentése

2017. 02. 23.

Kockázatos adózónak minősíti az adóhatóság azt az adózót, akinek a székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

Annak érdekében, hogy az adóhatóság e feltétel fennállását vagy hiányát ellenőrizhesse, tudomással kell bírnia arról, hogy az adózó székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve. Az ellenőrizhetőség érdekében 2017. január 1-jétől kiegészült az adózás rendjéről szóló törvény a székhelyszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettséggel. A kötelezettség azonban a már működő adózókat is érinti, számukra is bejelentési kötelezettséget teremt a módosítás.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2017. január 1-jétől hatályos módosítása alapján székhelyszolgáltatás igénybe vétele esetén az adózó köteles az állami adóhatóság felé bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az Art. 16. § (3) bekezdés b) pontja alapján:


•    a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát,
•    a székhely-szolgáltatási jogviszony keletkezésének időpontját,
•    határozott idejű székhely-szolgáltatási jogviszony esetén a jogviszony megszűnésének időpontját.

A bejelentést - főszabályként - az adószám megállapítása iránti bejelentkezés napjától számított 15 napon belül kell megtenni az állami adóhatóság felé. Azon adózók, akik az új rendelkezés hatályba lépése napján, azaz 2017. január 1-jén székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, azok – eltérő rendelkezés hiányában – a jogszabályi változás hatályba lépésétől, azaz 2017. január 1-től számított 15 napon belül kötelesek eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek.

Az Art. 178. § 25a. pontja alapján székhelyszolgáltatónak minősül, aki az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.