• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1147 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megszakítja-e a követelés elévülését a kötelezett felszólítása?

2017. 05. 24.

A számviteli és a társasági adózásbeli rendelkezések alkalmazásában különös jelentőséggel bír a követelés elévülése, amelynek szabályait a 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A szabályok újak, de átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Az új Ptk. rendelkezései alapján – eltérő rendelkezés hiányában – a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
Az elévülést megszakítja
•    a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
•    a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
•    a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott; vagy
•    a követelés csődeljárásban történő bejelentése.
Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülés újból kezdődik.

Az új Ptk-nak az elévülés megszakítására vonatkozó rendelkezései kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az új Ptk. – a régi Ptk-val ellentétben – már nem tartalmazza elévülést megszakító okként a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítását.

Figyelem!
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése kimondja, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatos, az új Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra – ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – az új Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Tehát az új Ptk. hatályba lépését, azaz 2014. március 15. napját megelőzően keletkezett követelés esetén a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést. A 2014. március 15. napján vagy azt követően keletkezett követelés esetén a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás már nem szakítja meg az elévülést.