• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok
Ez a tartalom 347 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban foglalkoztatása

2019. 10. 10.

Megváltozott munkaképességű személyek – azaz akiknek az egészségi állapotában negatív változás állt be –, amennyiben az egészségi állapotuk engedi, továbbra is folytathatnak keresőtevékenységet. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mire kell figyelni a megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban foglalkoztatásakor, és milyen kedvezményeket érvényesíthet a munkáltató.

Munkafeltételek


A munka törvénykönyve rögzíti, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Amennyiben a munkavállaló egészségi állapota megváltozik, akkor a fenti szabályra is tekintettel a munkáltató köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani.


Pótszabadság


A munka törvénykönyve hatályos szabálya alapján évenként 5 munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki
-    fogyatékossági támogatásra jogosult,
-    vakok személyi járadékára jogosult, vagy
-    megváltozott munkaképességű.


Megváltozott munkaképességű munkavállaló: A rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján
-    akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
-    aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
-    akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
-    rokkantsági ellátásban részesül.


A munkavégzés korlátai


Ha a megváltozott munkaképességűszemély rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásban részesül, akkor munkavégzése kapcsán figyelemmel kell lenni a következő korlátozásra:
„A rehabilitációs, illetve a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló jövedelme – 3 egymást követő hónapon keresztül – nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát.”
 
Nem három egymást követő hónap átlagában kell nézni a jövedelmet, hanem három, egymást követő hónap – pl: április, május, június – egy-egy havi jövedelmét kell tekinteni. Amennyiben a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló jövedelme 2019-ben a 223 500 forint/hó bruttó jövedelmet meghaladja, akkor a rehabilitációs, illetve a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni.


Munkáltatót megillető kedvezmények


A munkáltató a munkabér után megfizeti
-    a 19,5 százalék szociális hozzájárulási adót és
-    a 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást.


A megváltozott munkaképességű személyek után a fenti szociális hozzájárulási adóból, és szakképzési hozzájárulásból kedvezményt érvényesíthet a munkáltató az alábbiak szerint:


A kedvezmény kapcsán megváltozott munkaképességű személynek minősül az,
-    akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
-    aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.


A kedvezmény a munkavállaló után megállapított munkabérből érvényesíthető azzal, hogy a kedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszerese után állapítható meg.
A kedvezményt a munkáltató a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a fenti megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.


Megjegyzés: A megváltozott munkaképességű személy a fenti jogosultság megszűnéséről, az arról szóló határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a munkáltatót. Amennyiben a kedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor a fenti kedvezmények a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehetők igénybe.

 

Rehabilitációs hozzájárulás


A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget teljesítő mentesül a rehabilitációs hozzájárulás befizetése alól. Amennyiben azonban ez nem teljesül és rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, akkor annak éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.  


Rehabilitációs hozzájárulás tekintetében megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,
-    akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
-    aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
-    akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
-    aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül
és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

 

A rehabilitációs hozzájárulás idei mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, azaz 1 341 000 Ft/fő/év.