• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1189 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Melyik állam joga szerint kell számlát kibocsátani?

2017. 04. 12.

Az Áfa tv. 2013. január 1-jétől joghatósági rendelkezést tartalmaz a számlakibocsátási szabályokra vonatkozóan, azaz meghatározza, hogy amennyiben egy adóalanynak számlakibocsátási kötelezettsége van, akkor melyik ország számlázási szabályait kell alkalmaznia.

A számlázási joghatóságra vonatkozó szabályt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 158/A. §-a tartalmazza.
A főszabály szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik.


A főszabály alól azonban vannak kivételek.


Az egyik ilyen kivételt megállapító szabály szerint a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy


•    a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van, vagy
•   a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, vagy az ezen tagállamban lévő állandó telephelye nem érintett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében, és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett.


Ez utóbbi esetben a számlázási kötelezettségekre a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki.

A számlázási joghatóságra vonatkozó rendelkezés továbbá azzal egészül ki, hogy ezek a szabályok nem terjednek ki a számla megőrzésére vonatkozó kötelezettségekre.

Ha például van egy olyan:


•    Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett adóalany, akinek Magyarország területén adóköteles ügyletre tekintettel általános forgalmi adó kötelezettsége, ebből kifolyólag pedig az állami adóhatóságnál bejelentési kötelezettsége keletkezik, tehát ún. áfa-regisztrált adóalany, és
•    gazdasági tevékenységének székhelye Svájc, és
•    Magyarországon állandó telephellyel nem rendelkezik, és
•    az általa Magyarországon teljesített termékértékesítések után ő, mint a termék értékesítője az adó fizetésére kötelezett,
akkor megállapítható, hogy az adóalany által kibocsátott számlákra – a főszabály szerint – a termékértékesítés teljesítési helye szerinti tagállam szabályait, azaz a Magyarországon hatályos Áfa tv. szabályait kell alkalmazni.