• FORRÓDRÓT
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Módosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény 2019. június 1-jétől

2019. 06. 24.

A Magyar Közlöny 2019. április 10-én megjelent 62. számában kihirdetésre került az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény, amely módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek (a továbbiakban: Szja tv.) a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezéseit.

A módosítás szerint nem kell figyelembe venni a kamatjövedelem megállapítása során jövedelemként a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet. [Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) alpontja]

Lényegében a rendelkezés biztosítja a magyar állam által kibocsátott és kereskedett lakossági állampapírokból származó jövedelem (kamat, hozam) adómentességét.

A módosítás átmeneti rendelkezése szerint az adómentességet a módosító törvény hatályba lépésének napjától, azaz 2019. június 1. napjától kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-sorozatok esetében kell alkalmazni. [Szja tv. 97. §]

 

(NAV)