• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS
Ez a tartalom 277 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Reklámadót érintő változások

2019. 08. 30.

A reklámadóról szóló törvény határozott időre, 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra nulla százalékban határozza meg a reklámadó mértékét mind a közzétevő, mind a megrendelő esetén.

A módosítás – a reklámadó nulla százalékos mértékének időbeli hatályával összefüggésben – a 2019. július 1. és a 2022. december 31-e közötti időszakra kimondja, hogy nem kell alkalmazni a reklámadóval kapcsolatos eljárási szabályokat. Ez biztosítja, hogy ne kelljen a bevallási kötelezettséget sem teljesíteni, ha a megrendelő az adó alanya lenne, továbbá ne legyen lehetőség a bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatti sajátos szankció alkalmazására vagy a vélelmezett adó megállapítására.

Természetesen ez a rendelkezés nem érinti a korábbi, 2019. június 30-ig felmerült időszakban elkövetett jogsértések miatti szankciókat, és az addig elmulasztott bevallás-benyújtás miatti vélelmezett adó megállapítását.

Tekintettel arra, hogy 2019. június 30. napjáig a reklámadó kötelezettséget teljesíteni kell, így a módosítás arról is rendelkezik, hogy az 2019. adóév tekintetében hogyan kell az adókötelezettséget megállapítani. Eszerint az adóalany a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a nulla százalékos adómértéket, amekkora hányadot az adóévnek a 2019. július 1-től az adóév végéig tartó naptári napjai száma az adóév egészének naptári napjai számában képvisel. Az adóalany azonban dönthet úgy is, hogy a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a nulla százalékos adómértéket, amekkora adóalap az adóév – a 2019. június 30. napjára készített könyvviteli zárlattal alátámasztottan – 2019. július 1-jétől az adóév végéig tartó időszakában keletkezett. A 2019. június 30. napján hatályos 7,5 százalékos adómértéket az adóévi adóalap fennmaradó hányadára kell alkalmazni.

Az Rtv. 2019. június 30. napjáig hatályos szabályai szerint az adóelőleget főszabály szerint az előző adóévi adóalap és a hatályos mérték alapján az adóév hetedik és tizedik hónapjának 20. napjáig kell megfizetni, mégpedig egyenlő részletekben. Tekintve, hogy az adómérték a naptári évvel egyező adóév felétől nulla százalék lesz, így az adóelőleg összege nagyobb lenne, ha a 2019. június 30. napjáig hatályos szabályok szerinti adóelőleget kellene teljesíteni. Ezért a módosítás rendelkezik arról is, hogy a 2019. július 1-jét magában foglaló adóévre a megállapított adóelőleg felét kell megfizetni, mégpedig az adózóra irányadó két előlegfizetési időpont közül abban, amelyet az adózó választ.

A 2019. június 30. napjáig hatályos Rtv. szerint a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyoknak az üzleti évük első napján hatályos szabályok szerint kellett az adókötelezettséget teljesíteniük. Ennélfogva ezen adóalanyok esetében a teljes adóév adóalapjára a 7,5 százalékos adómérték érvényesülne, részben még 2020-ban is. A módosítás ezen adóalanyok számára is lehetővé teszi az év közben hatályba lépő kedvező módosítások (a nulla százalékos adómérték, az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok, stb.) alkalmazhatóságát.