• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 541 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Változott a társasági adózásban a bejelentett részesedés fogalma 2018. november 8-ig kivételes bejelentési lehetőséggel

2018. 10. 09.

A nyári adócsomag több vonatkozásban is módosította a bejelentett részesedés fogalmát a Tao törvényben. A módosítás folytán olyan adózók is érvényesíthetnek adóelőnyt bejelentett részesedés után, akik eddig erre nem voltak jogosultak. Bizonyos esetekben ez a további adóelőny akkor érvényesíthető, ha az adózó bejelenti a részesedés szerzését az adóhatóságnál. Ennek határideje 2018. november 8.

A 2018. augusztus 24-éig hatályos szabályok értelmében, amennyiben az adózó a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés mellé további részesedést szerzett, akkor e további részesedés csak akkor volt bejelenthető, ha az adózó az „alap” részesedés szerzését is bejelentette az adóhatósághoz.


A Módosító tv. alapján e feltétel a további részesedések vonatkozásában megszűnt, ami azt jelenti, hogy az utóbb szerzett részesedések már nem csak akkor jelenthetők be, ha az adózó a korábban megszerzett részesedését is bejelentette.
E módosításhoz kapcsolódóan egy újonnan beiktatott átmeneti rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedéseket az adózók – erre irányuló választásuk alapján – akkor is bejelenthetik az új szabályok hatálybalépését követő 75 napon belül, vagyis legkésőbb 2018. november 8. napjáig az adóhatósághoz, ha egyébként a korábbi részesedésszerzésüket nem jelentették be. Így, ha az adózó egy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben vagy külföldi személyben elsőként megszerzett részesedését nem jelentette be, és 2018-ban ugyanebben a személyben további részesedést szerzett, akkor e további részesedést a fenti határidőn belül bejelentheti az adóhatósághoz akkor is, ha egyébként az annak megszerzésétől számított 75 nap már eltelt.


A Módosító tv. rendelkezése alapján az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedések mellett a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek sem kezelhetőek bejelentett részesedésként a társasági adóalap megállapítása során.
A Módosító tv. könnyítéseként az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett, korábban már bejelentett részesedéseket az átalakulás, egyesülés, szétválás miatt nem kell ismételten bejelenteni. Ezáltal már nem az az eset mentesül az ismételt bejelentés alól, amikor az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságnak van bejelentett részesedése, hanem az is, ha a korábbi tulajdonos szerez az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságban részesedést. Ehhez kapcsolódóan rögzítésre kerül, hogy az egy éves tartási idő szempontjából az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem szakítja meg a tartási idő folyamatosságát.
A bejelentett részesedés egyéb szabályai tekintetében nincs változás, így például továbbra sem kell új bejelentést tenni abban az esetben, ha a korábban már bejelentett részesedés értékének százalékos mértéke nem változik, viszont a részesedés értéke növekszik. A bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő pedig továbbra is a szerzést követő 75 nap.