Ez a tartalom 213 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Fontos adatszolgáltatási kötelezettség a társasági adózásban

2020. 09. 22.

Ha egy társaságnak olyan behajthatatlannak minősülő követelése áll fenn a kapcsolt vállalkozásával szemben, amely csökkenti az adóalapot, akkor külön adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés n) pontja alapján az adózónak lehetősége van arra, hogy az adózás előtti eredményét csökkentse a fennálló követelések bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált résszel. Amennyiben a követelés kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn, akkor az adóalap csökkentés feltétele 2017. január 1-jétől kezdődően, hogy adózó a társasági adóbevallásában az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról adatot szolgáltasson.

A Tao. tv. 7. § (4) bekezdése alapján az adatszolgáltatási kötelezettséget a „társasági adóbevallásban” kell, pontosabban kellene teljesíteni. 

Ha a társasági adóról szóló aktuális bevallások (1971, 1929, illetve 1929EUD jelű nyomtatványok) kitöltési útmutatóját alaposan áttanulmányozzuk, akkor látjuk, hogy ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget nem a társasági adóbevallásban, hanem egy külön nyomtatványon, a 19TAOASZ jelű nyomtatványon kell teljesíteni, amelyet az érintett társasági adóbevallással együtt kell benyújtani. 

Ettől függetlenül a társasági adóbevallásokban érvényesített csökkentő tétel beírásakor külön ki kell emelni a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlanná vált részére tekintettel igénybe vett csökkentő tételt, és nyilatkozni kell arról, hogy az adózó a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be.

Figyelem!

A ’29-es jelű társasági adóbevallás tekintetében a 2019-es adóévről – általános esetben, fő szabályként 2020. szeptember 30-áig – benyújtandó, 1929-es bevallásnál a 19TAOASZ jelű nyomtatványon kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

Amennyiben az adózónak több olyan behajthatatlan követelése van akár egy, akár több kapcsolt vállalkozását illetően, amely alapján adóalap csökkentő tételt érvényesít, akkor célszerű kapcsolt vállalkozásonként és/vagy követelésenként új lapot nyitni, és az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról, az ügylet létrejöttének adatairól, valamint a behajtásra tett intézkedésekről külön-külön adatot szolgáltatni.

(Lezárva 2020. szeptember 22.)

Adőpraxis Szerkesztőség

Adópraxis (2020-09-22)