Ez a tartalom 1557 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adóhatósági tájékoztató a biztosítások adókötelezettségének 2019. évi változásairól

2019. 09. 05.

Az egyes adótörvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv1.) rendelkezései alapján 2019. január 1-jét követően a kifizető, munkáltató által kötött kockázati biztosítás díja – mind az egyéni, mind a csoportos biztosítások esetén – a magánszemély adóköteles jövedelmének minősül, továbbá a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj nem tekinthető egyes meghatározott juttatásnak.

A változás értelmében a más személy által a magánszemélyre kötött személybiztosítás, kockázati biztosítás díja a felek közti jogviszonyra vonatkozó szabályok alapján válik adókötelessé. Ha például a munkáltató az általa foglalkoztatott munkavállaló javára személybiztosítást köt, akkor a biztosítási díj összege a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmeként adóköteles.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) 2019. január 1-jétől kiegészíti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) adóköteles biztosítási díjra vonatkozó értelmező rendelkezését annak érdekében, hogy a kifizető csoportos biztosítás esetén meg tudja határozni az egyes magánszemélyekre jutó adóköteles jövedelmet. A módosítás értelmében csoportos biztosítás esetén adóköteles biztosítási díjnak minősül a csoportos biztosítás díjának a magánszemélyre arányosan jutó része, ha az a biztosítási szerződés alapján másként nem határozható meg, ha pedig a magánszemélyre jutó díj arányosítással sem állapítható meg, akkor a csoportos biztosítás díja [Szja tv. 3. § 89. pont].

A Módtv2 hatályon kívül helyezi az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontjának b) alpontját és 6.7. alpontjának c) alpontját, tekintettel arra, hogy a 2018. december 31-ét követően kötött kockázati biztosítás díja a magánszemély adóköteles bevételének számít. Emiatt a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelempótló és azzal egy tekintet alá eső biztosítói kifizetések, szolgáltatások adómentességére vonatkozó felső összeghatárról rendelkező szabályok fenntartása nem indokolt.

Az említett biztosítások adókötelezettségének változásával összefüggésben a Módtv2. átmeneti rendelkezéssel egészíti ki az Szja tv-t. Eszerint az Szja tv-nek az adóköteles díjú személybiztosításokra és a kockázati biztosításra vonatkozó, továbbá az azzal összefüggő egyéb, 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit a 2018-ban kezdődő biztosítási évben – de legfeljebb 2019. december 31-éig – még alkalmazni kell. Ha pedig a biztosítási díj vagy annak egy része a díjfizetés időpontjában az Szja tv. 1. számú melléklet 6.3. alpontja szerint adómentes bevételnek minősült, akkor ezen biztosítás adómentes díjjal fedezett biztosítási időszakában bekövetkezett biztosítási esemény alapján nyújtott szolgáltatásra az 1. számú melléklet 6.6. és 6.7. alpontjának 2018. december 31-án hatályos rendelkezését kell alkalmazni [Szja tv. 95. § (6) bekezdése].

Példa az átmeneti rendelkezés alkalmazására
A munkáltató 2018. december 13-án az általa foglalkoztatott munkavállalóra betegség- és balesetbiztosítást köt. Az átmeneti szabály alapján a biztosítás díja a következő fordulónapig – 2019. december 13-áig – a minimálbér 30 százalékáig adómentes, ezen felül egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé. Amennyiben az adómentes díjfizetési időszakban bekövetkező biztosítási eseményre – például balesetre – tekintettel a biztosító jövedelmet pótló szolgáltatást teljesít a magánszemély részére, akkor vizsgálni kell a biztosító által nyújtott jövedelempótló szolgáltatásra vonatkozó napi 15 ezer forintos összeghatárt. A biztosító által a magánszemélynek fizetett jövedelempótló szolgáltatás esetén járó napi térítés ugyanis a 2018. december 31-ig hatályos szabályok alapján napi 15 ezer forintig adómentes, az összeghatár feletti rész pedig az elmaradt jövedelemre vonatkozó szabályok szerint adóköteles.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Adópraxis (2019-09-05)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!