Ez a tartalom 780 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így adózunk a koronavírus teszt után

2020. 08. 06.

A munkahelyekre történő visszatérés egyik feltétele lehet a koronavírus teszt, melynek elvégzését a munkáltató biztosítja ingyenesen a munkavállalók részére. A teszt elvégzésének adókötelezettsége ugyanakkor eltérhet attól függően, hogy a veszélyhelyzet alatt vagy az után biztosították. Nézzük a különbséget!

A munkáltató által a munkavállalók részére biztosított koronavírus-teszt adókötelezettsége eltérően ítélendő meg attól függően, hogy a munkáltató a tesztet a veszélyhelyzet időtartama alatt teszi lehetővé, vagy azt követően biztosítja.

A veszélyhelyzet időtartama alatt biztosított teszt adózása
 
Ha a munkáltató a munkavállalók részére a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet időszakában, azaz 2020. március 11. és 2020. június 17. között ingyenesen biztosította a koronavírus-teszt lehetőségét, akkor a juttatás adókötelezettségének meghatározására alkalmazni lehetett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 28/A. §-ában foglalt rendelkezéseket. E rendelkezéseket részletesen a NAV által kiadott tájékoztatóból célszerű megismerni. A tájékoztató 2020. május 12-én jelent meg a NAV honlapján, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélése címmel.

A Stab. tv. alapján a juttatás után nem kell teljesíteni az adójogszabályok szerinti fizetési kötelezettséget, ha a juttatásra
- a katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet időtartama alatt,
- a katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából,
- a katasztrófahelyzetben, veszélyhelyzetben lévők számára,
ingyenesen került sor.

Az adómentesség feltétele továbbá, hogy a juttató bejelentse a juttatást (termékátadást, szolgáltatásnyújtást) a juttatás napjától számított 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére szolgáló nyomtatványminta a következő oldalon érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek
 
Ha az eset összes körülményének figyelembevétele alapján a koronavírus-teszt biztosítása során a Stab. tv. 28/A. §-ában foglalt feltételek nem állnak fenn – azaz, ha a juttatás nem a veszélyhelyzetben levő munkavállalók részére, illetve nem a veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából történik –, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 4. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés azon kitételét lehet alkalmazni, amelyből következően nem keletkezik adóköteles bevétel a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása esetén.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 51. § (4) bekezdése alapján a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Az Mt. említett szabályával összhangban rendelkezik a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. § (2)-(3) bekezdése és 4. §-a is.

Ha a munkáltató az Mt. és az Mvt. szerinti általános kötelezettségének teljesítése érdekében rendeli el a munkavállalónak a koronavírus-teszt elvégzését, illetőleg a koronavírus-teszt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításához szükséges, úgy annak költségeit a munkáltató köteles viselni (téríteni). Ezért ebben az esetben alkalmazandók az Szja tv. fent hivatkozott rendelkezései, és sem a munkáltatónak, sem a magánszemélynek (munkavállalónak) nem keletkezik adókötelezettsége.
 
A veszélyhelyzet megszüntetését követően biztosított teszt adózása
 
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel döntött a veszélyhelyzet megszüntetéséről. E rendelkezés 2020. június 18-án lépett hatályba, melynek következtében a Stab. tv. ismertetett szabályai ezen időponttól már nem alkalmazhatók. Alkalmazható ugyanakkor az Szja tv. 4. § (2a) bekezdésének előzőekben már említett kitétele, mely alapján nem keletkezik adóköteles bevétel a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása esetén.

(NAV)

Lezárva: 2020. augusztus 3.

Adópraxis (2020-08-06)