Ez a tartalom 900 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Augusztus végéig igényelhető a munkahelyvédelmi bértámogatás

2020. 08. 19.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyvédelmi bértámogatás és a KFI szektor munkavállalóinak foglalkoztatásához igényelhető bértámogatás 2020. augusztus 31-ig igényelhető. A bértámogatás eddig közel 15 ezer vállalkozás esetén járult hozzá a munkavállalók megtartásához.

A koronavírus-válság enyhítését célzó Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett, a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz igényelhető munkahelyvédelmi bértámogatás, illetve a  kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak foglalkoztatásához igényelhető bértámogatás eddig közel 15 ezer vállalkozás esetén járult hozzá a munkavállalók megtartásához. Mostanáig 225 ezer munkavállaló után több mint 50 milliárd forint értékben igényelték e támogatásokat a cégek. Mindkét bértámogatási forma esetében 2020. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani az igényeket.

Munkahelyvédelmi bértámogatás

A munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a jövedelem kiesést. A támogatás a munkavállalónak közvetlenül nyújtott, köztehermentes állami támogatás. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 16. napja és 2020. augusztus 31. napja között van lehetőség.

A támogatás szabályait a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet tartalmazza, melynek egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 66. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

KFI szektor munkavállalóinak bértámogatása

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés célja a KFI szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök, informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása. A támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése.

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.

A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama legfeljebb három hónap. 

A támogatás havi összege:
a) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670.000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318.920 forint, vagy
b) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670.000 forintot nem éri el, akkor a 318.920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670.000 forint arányával számított összege. 

A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

A támogatás fejében a munkáltatónak garantálnia kell a munkavállaló legalább 3 hónapig történő továbbfoglalkoztatását. A támogatás, illetve a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt a munkáltató a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkentheti. A program forrását az újonnan létrehozott Gazdaságvédelmi Alap adja, a kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához nyújthatja be 2020. augusztus 31-ig.

(www.nfsz.munka.hu)

Lezárva: 2020. augusztus 18.

Adópraxis (2020-08-19)