Ez a tartalom 1457 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-03-28 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Jelentős változások történtek 2023-ban az iparűzési adóban

Az állami adóhatóságnál csak hibátlan adóbevallás lesz benyújtható a helyi iparűzési adóról

2019. 12. 10.

Az adózók 2018-tól nyújthatnak be helyi iparűzési adó-bevallást az állami adóhatóságon keresztül. Bár a bevallást kitöltő program az esetleges számítási hibákat, a logikai összefüggések figyelmen kívül hagyását jelzi, az állami adóhatóság eddig az ilyen bevallást is továbbította az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. Érdemi ellenőrzést egyáltalán nem végzett. Ez változik 2020. január 1-jétől.

A korábban hatályos szabályok szerint az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és önellenőrzéssel való helyesbítését is –, valamint az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesíthette. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldte.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus bevallást támogató számítógépes rendszer az esetleges számítási hibákat, a bevallás egyes sorai közti logikai összefüggések figyelmen kívül hagyását jelzi, így számos esetben olyan bevallás érkezett az önkormányzati adóhatósághoz, mely számszaki hibát, ellentmondást tartalmazott. A módosítás eredményeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2020. január 1-jétől arról rendelkezik, hogy az állami adóhatóság kizárólag azt az adóbevallást továbbítja haladéktalanul az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amelyik számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmaz. Amennyiben az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere számszaki hibát, ellentmondást jelez, akkor egyben tájékoztatja az adózót arról, hogy az állami adóhatóság az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja. Amennyiben az adózó a számszaki hibát, ellentmondást az adóbevallásban nem javítja, akkor az adóbevallását kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál nyújthatja be.

[Lásd: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §]

 

Adópraxis (2019-12-10)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!