Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
Ez a tartalom 650 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Évközi változások a mezőgazdasági őstermelők költségelszámolását érintően

2019. 09. 09.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők vonatkozásában attól függően határozza meg a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolhatóságának módját, hogy a mezőgazdasági őstermelő év közben kötelezett-e a szociális hozzájárulási-adó előlege fizetésére vagy sem.

A tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

A szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő tárgyévi elismert költségként veszi figyelembe a tárgyévre megállapított és megfizetett adóelőlegeket, ideérte a negyedik negyedévre megállapított és határidőig megfizetett adóelőleget is.

A tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelemnek a tárgyévre megállapított és megfizetett szociális hozzájárulási adó előlegalapok összegét meghaladó része (e rendelkezés alkalmazásában: kötelezettség különbözet) után fizetendő szociális hozzájárulási adó a befizetés évében számolható el költségként.

Amennyiben a tárgyévben szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek (például azért, mert átalányadózást választott a következő adóévre), akkor az összevont adóalapnak a kötelezettség különbözettel egyenlő része tekintetében jövedelemként a kötelezettség különbözet 85 százalékát veszi figyelembe.

A tételes költségelszámolást alkalmazó, a szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

A szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megfizetett összegét a befizetés évében számolhatja el költségként.

Amennyiben a tárgyévben szociális hozzájárulási adó előleg fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek, akkor jövedelemként a megállapított jövedelem 85 százalékát veszi figyelembe. Ilyenkor tehát a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem teljes összegére alkalmazható a 85 százalékos szabály, hiszen év közben nem kellett a szociális hozzájárulási adó előleget megfizetni, és a megfizetett szociális hozzájárulási adó nem számolható el költségként.

Átmeneti rendelkezés a 2019. adóévre vonatkozóan

Átmeneti rendelkezés szerint a mezőgazdasági őstermelő költségelszámolására vonatkozó szabályok visszamenőlegesen 2019. január 1. napjától alkalmazhatóak azzal, hogy a 2019. július 24. napját megelőzően megállapított és megfizetett szociális hozzájárulási adót
a)    a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő a 2019. évi szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor megfizetett szociális hozzájárulási adó előlegként,
b)    a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő 2019-ben elszámolható költségként,
c)    az a) és b) pontban nem említett őstermelő (például az átalányadózást alkalmazó őstermelő) a 2019. évre fizetendő szociális hozzájárulási adót csökkentő tételként
veszi figyelembe a személyi jövedelemadó bevallásban.

 

 

 

Dr. Németh Ildikó (2019-09-09)