Ez a tartalom 886 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ha nem fizetünk egészségügyi szolgáltatási járulékot...

2020. 09. 02.

Nehéz lenne vitatni, hogy a nyáron hatályba lépő tb-törvény új alapokra helyezte az egészségügyi ellátások igénybe vételének rendszerét. Az újdonságok egyike, hogy ha a kötelezett nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot, és az ebből keletkező hátralék összeg meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék hatszorosát, a kötelezett elveszíti az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére való jogosultságát.

Az év közepén hatályba lépő nagy jelentőségű jogszabály: társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 2020. július 1-jétől új megközelítésben szabályozza az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés rendszerét is. A "nemfizetőkkel" szembeni új megoldásokra korábbi írásainkban már rámutattunk.

A legfontosabb változás, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget a magánszemélynek – főszabály szerint – nem kell bejelentenie az állami adóhatósághoz, arra kivételes esetekben van lehetőség. Amennyiben a magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére válik kötelezetté, akkor a járulékfizetési kötelezettségről az állami adóhatóság tájékoztatást küld a fizetésre kötelezett természetes személynek, és a járulékfizetési kötelezettséget az adószámlán elkülönítetten előírja.

Ha az állami adóhatóság bármely okból a járulékfizetési kötelezettséget nem írta elő (így különösen, ha a fizetési kötelezettséggel érintett személy nem minősült belföldinek ezt megelőzően, vagy a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét), akkor az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy külön eljárás keretében jelenti be a fizetési kötelezettségét az állami adóhatóságnak, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy más EGT-államban vagy szociális biztonsági egyezményes államban nem áll fenn biztosítása.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személynek a ’T1011U jelű adatlap benyújtásával kell a bejelentési kötelezettséget teljesítenie.

A jogszabályi rendelkezések értelmében tehát egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek kizárólag akkor kell bejelentkeznie az állami adóhatósághoz, ha a NAV valamely oknál fogva a biztosítási jogviszonya vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnéséről nem értesült, és a fizetési kötelezettségét nem írta elő.

Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a járulékfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, vagyis a 46.260 forintot, akkor a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. Az állami adóhatóság a járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. A biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv a TAJ szám érvényességét az állami adóhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő naptól állítja vissza.

Figyelem! A tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 2020. július 1-je előtt már egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélyeknek új számlaszámra kell befizetniük a járulékot. Ennek megfelelően először a július havi fizetési kötelezettséget (amelyet augusztus 12-ig kell befizetni) kell az új számlaszámra teljesíteni. Ha a magánszemély a fizetési kötelezettségét nem a megfelelő számlára teljesíti, akkor az átvezetést neki kell kezdeményeznie a helyes számlára a 2017 jelű, „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatványon”.

(Lezárva: 2020. szeptember 1.)

 

Adópraxis (2020-09-02)