Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • áfa, társasági adó, adózási eljárásjog
  • polgári jog, cégjog, munkajog
  • nemzetközi ügyletek, átvilágítások, átstrukturálások

Ez a tartalom 343 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

DAC8 - Újabb lépés a kriptoeszközök adózásához

2021. 09. 02.

A digitális valutaként használt Bitcoin megjelenése óta több mint háromezer féle kriptovaluta került a piacra, így megállapítható, hogy komoly fejlődésben van a kriptoeszközök alkalmazása. A digitális pénzeszköz adóztatása ugyanakkor komoly nehézségekbe ütközik. Ezen a téren kíván előrelépést elérni az uniós irányelv módosítása.

A kriptográfiai jelleg (vagyis az ügyletek biztonságát szavatoló titkosítás), a decentralizáció (azaz központi felügyelet nélküli működés), és a digitális jelleg következtében ezen eszköz fizetőeszközként való fokozott felhasználhatósága az adóztatás során különös nehézséget jelenthet a kereskedő és azokból jövedelmet, bevételt szerző adózók bevallási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése számára. 

DAC8 - az e-pénzre és a kriptoeszközökre vonatkozó adatcsere    

Az Európai Unió Bizottsága 2021 márciusában indította el azt a nyilvános konzultációt, amelynek eredményeként irányelvjavaslatot készít elő a DAC irányelv módosítására (a továbbiakban: DAC8). A módosítás kiterjeszti a DAC irányelv automatikus információcsere (és az ezt szolgáló belső adatszolgáltatás) hatályát az e-pénzre és a kriptoeszközökre. Ezt a célt már a 2020 júliusában kiadott uniós adócsomag is tartalmazta, amely – ha szűkebb hatállyal is, de – rendelkezett a kriptovalutákra vonatkozó adatszolgáltatásról.

Magyar illetőségű magánszemélyek Magyarországon korlátlan adókötelezettséggel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy világjövedelmükről kell számot adniuk éves adóbevallásukban. Másként megfogalmazva: minden önálló és nem önálló, valamint elkülönülten adózó és egyéb jövedelmet be kell vallaniuk, függetlenül attól, hogy azt Magyarországon vagy külföldön realizálták. Az már egy másik kérdés, hogy ezekre kell-e adót fizetni vagy sem, ugyanis tekintettel kell lenni a kettős adózást kizáró egyezmények szabályaira is.  Így előfordulhat, hogy valamilyen jövedelemre külföldön már vontak le adót, de ez nem jelenti azt, hogy azt nem kell bevallani vagy nem kell rá magyar személyi jövedelemadót vagy más közterhet fizetni (pl. szociális hozzájárulási adót).

A DAC8 alapvető célja, hogy a kriptoeszközökbe, valamint e-pénzbe történő befektetésből, illetve az ilyen eszközökkel történő kifizetésből származó jövedelem adóztatása biztosított legyen. 

Ehhez szükséges a piaci szereplők és az általuk folytatott tevékenységek azonosítása, valamint annak ismerete is, hogy a tagállamok adóztatási célból hogyan és miképpen határozzák meg a kriptoeszközök fogalmát. 

A nyilvános konzultáció eredményeként a Bizottság képet kap a szabályozás szükségességéről és annak alakításához szükséges ismeretekről. Az adócsalás és az adókijátszás pénzveszteséget jelent. A kimaradó adóbevételeket fontos közcélokra, pl. az egészségügyi ellátás és az oktatás színvonalának javítására lehetne fordítani. Az elmúlt években hozott intézkedések dacára a pénzforgalom és a befektetés új alternatív módjai veszélybe sodorják az adózás átláthatósága terén elért eredményeket, és jelentősen növelik az adócsalás kockázatát. A Bizottság javaslatot fog benyújtani az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv módosítására. Erre azért van szükség, hogy az uniós jogi keret lépést tartson a technológia fejlődésével, és kiterjedjen olyan új jelenségekre, mint pl. a kriptoeszközök és az elektronikus pénz.

Dr. Veress Júlia (2021-09-02)