Ez a tartalom 991 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A légiközlekedési vállalkozások is érvényesíthetik az adózási könnyítéseket

2020. 05. 19.

A Kormány első körben 2020. március 23-án kiadott rendeletében határozta meg azokat a tevékenységeket, amelyek jelentős adó- és járulékkedvezményre jogosítanak. Az azóta eltelt időszak alatt kétszer is bővültek a kedvezményezett tevékenységi körök. A Kormány most a légiközlekedésben érintett vállalkozásokra terjesztette ki a kedvezményeket.

A Kormány 2020. május 16. napjától hatályos rendelete az alábbi, újabb tevékenységi körökre állapította meg a veszélyhelyzetre tekintettel érvényesíthető mentességeket:
–    légi, űrjármű gyártás (TEÁOR és TESZOR 30.30),
–    repülőgép, űrhajó javítás (TEÁOR és TESZOR 33.16),
–    légi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 51.10).

Egy adózó abban az esetben érvényesítheti az adózási kedvezményeket, ha a felsorolt tevékenység valamelyikét tényleges főtevékenységként végzi.

Figyelem!
A légiközlekedésben érintett vállalkozások esetében az adózási könnyítésekre való jogosultság megállapításakor tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak a rendelet hatályba lépését, azaz 2020. május 16. napját megelőző 12 hónapban az értékesítési nettó árbevételének legalább 70 százaléka származott.

Az adóhatósági tájékoztatás szerint a 12 hónapos időszakot 2020. május 16. napjától kell visszafelé számítani. Ennek megfelelően a tényleges főtevékenység megállapításakor a 2019. november 16. napjától 2020. május 15. napjáig terjedő időszak értékesítési nettó árbevételét kell figyelembe venni.

Figyelem!
A légiközlekedésben érintett vállalkozások esetében az adózási könnyítések abban az esetben érvényesíthetőek, ha az adózó az alábbi feltételeknek is megfelel:
1.    az adózó átlagos állományi létszáma a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 12 hónapban legalább 10 fő, és
2.    a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben a felsorolt három tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakhoz képest 2020. április 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó időszakban időarányosan legalább 25 százalékkal visszaesett.

LÁSSUK, HOGY MILYEN KEDVEZMÉNYEK ILLETIK MEG AZ ARRA JOGOSULT ADÓZÓKAT!

1.    Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget teljesítenie az adózási könnyítésekre jogosult:
–    kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
–    társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

A mentesség 2020. május hónaptól a veszélyhelyzet megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napja közötti időszak alatt, de legfeljebb 2020. december 31-ig érvényesíthető.

A mentesség a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében nem kizárólag a munkaviszonyból származó jövedelem esetében alkalmazható, vagyis az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások, illetve az Szja tv. 70. §-a szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások után sem kell a kifizetőnek a szociális hozzájárulási adót megfizetnie.

A társas vállalkozók esetében viszont kizárólag e jogállásra tekintettel mentesül a társas vállalkozó a szociális hozzájárulási adó alól, így a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelmek (pl. vállalkozásból kivont jövedelem, osztalék, árfolyamnyereségből származó jövedelem) után is meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

2.    Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

Az adózási könnyítésekre jogosult, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásnak a szakképzési hozzájárulást nem kell megfizetnie ugyanazon időszak alatt, amely időszak alatt mentesül a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól.

3.    Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

Az adózási könnyítésekre jogosult, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető 2020. május 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napja közötti időszak, de legfeljebb 2020. december 31-ig terjedő időszak hónapjaira arányosan jutó hozzájárulás fizetési kötelezettség alól mentesül, és a 2020. évben további előleget nem kell fizetnie.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. május 17.

 

Adópraxis (2020-05-19)