Ez a tartalom 1852 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

2019. július 1. fontos dátum az Áfa törvény alkalmazásában: átállás a 2018. január elsején érvényes besorolási rendre

2019. 06. 24.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az adótörvények alkalmazásában – néhány kivétellel – a vámtarifaszámokra és TESZOR számokra hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások tekintetében mely állapot szerinti besorolást kell irányadónak tekinteni (állapotrögzítő).

2019. január 1-jétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) is a kivételek közé tartozik. Ettől az időponttól az Áfa tv. – az Art. rendelkezéséhez hasonló – állapotrögzítő rendelkezéssel egészült ki. Előírása szerint a hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában – az Art. 2018. december 31-ig hatályos szabályozása alapján eddig megszokott–
–    a vtsz. tekintetében a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. év július hó 31. napján hatályos,
–    az SZJ 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

2019. július 1-jétől ez az állapotrögzítő frissül az Áfa tv-ben a 2018. január 1-jei állapotra, a következők szerint:  
„A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító számot (vámtarifaszám) és a TESZOR’15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.”

A 2018. január elsejei állapotú besorolási rendre átállással egyidejűleg az Áfa tv-ben az SZJ számra hivatkozás TESZOR számra hivatkozásra módosul, és az Áfa tv-ben hivatkozott vámtarifaszámok aktualizálása is megvalósul, a törvényi előírások tartalma emiatt nem változik.

Az Áfa tv. többek között a levonási korlátozással érintett termékek, szolgáltatások körét (például személygépkocsi, motorbenzin, taxi szolgáltatás, távbeszélő szolgáltatás), az egyes fordított adózás alá tartozó termékek körét (például fémhulladék, bizonyos mezőgazdasági termékek), az egyes, kedvezményes adómérték alá tartozó termékek, szolgáltatások körét, a kompenzációs rendszerben történő adózásra jogosító termékkört stb. határozza meg vámtarifaszámra, SZJ, illetve TESZOR számra hivatkozással.

A rendelkezéshez átmeneti szabály nem kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a 2019. július 1-jén hatályba lépő új besorolási számokat, a termék, szolgáltatás ennek megfelelő beazonosítását nem a számlák kibocsátási dátumához igazodóan, hanem a teljesítés időpontjához igazodóan kell alkalmazni.

Tekintettel azonban arra, hogy a szolgáltatás jelölésére a TESZOR’15 szám, illetve termékek esetében a Áfa tv. 257/I. § 2019. július 1-jétől hatályba lépő rendelkezése, módosító törvény 74. §. vtsz. szám a számlának nem kötelező eleme, nem befolyásolja a számlát befogadó adóalany áfa levonási jogát az a körülmény, ha a számlát kibocsátó az SZJ vagy a TESZOR számokat, illetve a vtsz. számot nem az ügylet teljesítési időpontja, hanem a számla kibocsátásának dátuma alapján tünteti fel a számlákon.

Azaz a számlát befogadó adóalanyok adólevonási jogosultsága nem csorbulhat
1.    az olyan 2019. július 1-jét megelőző teljesítési időponttal, de 2019. június 30-át követően kibocsátott számla esetében, amelyen a 2019. július 1-jétől hatályos 257/I. § szerinti állapotrögzítőben meghatározott besorolási rendnek megfelelő vtsz, illetve TESZOR szám szerepel, valamint
2.    az olyan 2019. június 30-át követő teljesítési időponttal, de 2019. július 1-jét megelőzően kibocsátott számla esetében, amelyen a 2019. június 30-ig hatályos 257/I. § szerinti állapotrögzítőben meghatározott besorolási rendnek megfelelő vtsz., illetve SZJ szám szerepel.

(NAV)

 

Adópraxis (2019-06-24)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!