Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társadalombiztosítás
  • járulékok
  • foglalkoztatás

Ez a tartalom 764 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A 25 év alatti adókedvezmény viszonyulása egyéb kedvezményekhez

2021. 10. 26.

A 2022-től hatályba lépő, 25 év alatti fiatalok kedvezménye számos kérdést felvet az adózás rendjében. Érinteni fogja az adóelőleg nyilatkozatok körét, a többi kedvezmény elszámolását is, emellett nem alkalmazható minden összevonásra kerülő jövedelemre, sőt a külön adózó jövedelmekre sem.

2021. április 28-án fogadta el az Országgyűlés a személyi jövedelemadózást és az adózás rendjét módosító 2021. évi XXXIV. törvényt (továbbiakban: Módtv.), amely bevezette a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. A kedvezmény 2022. január 1-től lép majd hatályba, a jogosultsági feltételeket és néhány részletkérdést azonban érdemes már most megismerni.

A törvény értelmében ez egy adóalap csökkentő kedvezmény, azaz a kedvezménnyel a 25. életévét be nem töltött magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti.

Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) több adóalap csökkentő kedvezményt is tartalmaz, ezért az érvényesítés sorrendjét a törvény pontosan meghatározza, attól eltérni nem lehet.

A sorrend a következő:
1. először a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd
2. a 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
3. a személyi kedvezmény,
4. az első házasok kedvezménye, végül
5. a családi kedvezmény érvényesíthető.

Kedvezménnyel csökkenthető jövedelmek

Az új kedvezménnyel az alábbi jövedelmek csökkenthetőek:

  • A jogosultsági hónapok alatt megszerzett, az Szja tv. szerinti bérjövedelem. A kedvezmény először a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően kifizetett jövedelmekre alkalmazható.
  • A bérnek nem minősülő, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összege, kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét. A végkielégítés törvényi mértéke ezeknél a jövedelmeknél attól függ, hogy a munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve vonatkozik, vagy közalkalmazottról, állami tisztviselőről stb. van szó. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
  • Az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
  • A mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységéből származó jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
  • Az európai parlamenti képviselő, a helyi önkormányzati képviselő, a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
  • A magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés (pl. megbízási szerződés) alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme, de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye tehát nem alkalmazható minden összevonásra kerülő jövedelemre (pl. ingatlan bérbeadás jövedelme), sőt a külön adózó jövedelmekre (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség, ingó-ingatlan értékesítés stb.) sem. 

Kapcsolódó
25-ev-alatti-fiatalok-kedvezmenye

ADÓ 2022: 25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiatalok adókedvezménye értelemszerűen a 25 életévüket be nem töltött magánszemélyeket illeti meg. Az utolsó hónap, amelyre a kedvezmény még érvényesíthető az a hónap, amikor a fiatal betölti a 25. életévét. Egy példával szemléltetve ez azt jelenti, hogy ha a fiatal májusban született, akkor az utolsó kedvezményes hónapja május.

Jogosultsági hónapok

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja. Amennyiben tehát a fiatal pl. október hónapban betölti a 25. életévét, akkor a november-december hónapokban megszerzett jövedelem már nem adómentes.

Abban az esetben, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn (a fiatal betölti a 25. életévét), és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni. 

Első házasok kedvezménye

Előfordulhat az az eset, hogy két 25 év alatti fiatal korán köt házasságot, mielőtt még betöltötték volna a 25. életévüket. Ebben az esetben az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti. Az első házasok kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye tehát egyidőben nem alkalmazható addig, ameddig a házaspár egyik tagja be nem tölti a 25. életévét. Az első házasok kedvezményének megosztása miatt ezután viszont már előfordulhat, hogy a fiatalabb házastárs a 25 év alatti fiatalok kedvezménye mellett az első házasok kedvezményét is igénybe veszi, amennyiben pl. azt a párja nem tudja teljes mértékben érvényesíteni. Az új szabály a 2021. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében alkalmazható.
A 2022. január 1-jét megelőzően megkötött házasságok esetében ez a szabály az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok tekintetében alkalmazható. 

Példa
Egy 20 éves lány és egy 24 éves fiú 2021. május 29-én házasságot köt. Első házasságukra tekintettel 2021. június és december között 7 hónapra jogosultak az első házasok kedvezményére. 2022. január 1-től mindketten a 25 év alatti fiataloknak járó adóalap-kedvezményt veszik igénybe. Az ifjú férj 2022. április 15-én betölti a 25. életévét. Ez azt jelenti, hogy a férj esetében – a 25 év alatti fiatalok kedvezményének igénybevételével –2022. április lesz az utolsó adómentes hónap, viszont májustól még 17 hónapra érvényesítheti az első házasok kedvezményét, amelynek teljes jogosultsági ideje 24 hónap.

Családi kedvezmény

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. A családi kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető értékének az adó mértékével meghatározott összege a Tbj. szerinti szabályok alkalmazásával családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

Az Szja tv. 49. §-a szabályozza az adóelőleg-fizetési kötelezettséget, amely szabályok között negyedéves fizetési kötelezettség is található (pl. egyéni vállalkozó). A Szja tv. adóelőleg fizetésre vonatkozó szabályai kiegészülnek azzal, hogy amennyiben a fiatalnak a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultsága az adott negyedév egészében nem áll fenn, és az adott negyedévi jogosultsági hónapban (hónapokban) megszerzett, összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenységből származó jövedelmének adóelőleg-alapja másként nem állapítható meg, azt az adott negyedévi önálló tevékenységből származó jövedelem adóelőleg-alapjának a negyedév jogosultsági hónapjával (hónapjaival) arányos részeként kell figyelembe venni.

Horváth-Farkas Zsuzsa (2021-10-26)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!