Ez a tartalom 1457 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A kamatlevonás korlátozása

2019. 03. 26.

A tavaly őszi adócsomag a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló 2016/1164 tanácsi irányelvvel összhangban új kamatlevonás-korlátozási szabályt vezetett be, mely az adóelkerülések, adóalap-átcsoportosítások megakadályozását szolgálja, és amely 2019. január 1-jétől váltotta fel az alultőkésítésre vonatkozó rendelkezéseket.

A szabályozás értelmében növeli a társasági adóalapot a nettó finanszírozási költségnek a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény (EBITDA) 30 százaléka és 939.810.000 forint közül a nagyobb összeget meghaladó része. A kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény (EBITDA) 30 százalékát vagy 939.810.000 forintot meghaladó részt, vagyis az adóalap-növelés összegét ugyanakkor csökkenti – legfeljebb annak összegéig – a megelőző adóév(ek)ben keletkezett kamatlevonási kapacitásnak az a része, amely az adózónál vagy jogelődjénél, valamint az átruházó társaságnál még nem került felhasználásra. E rendelkezéseket – összhangban az irányelvvel és a korábbi alultőkésítési szabály logikájával is – nem kell alkalmaznia a pénzügyi intézménynek, a befektetési vállalkozásnak, az alternatív befektetésialap-kezelőnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetés vállalkozás alapkezelő társaságának, a biztosítónak és a viszontbiztosítónak minősülő adózónak.

Ha az adózó alkalmazza a kamatlevonás-korlátozási szabályt, akkor az alkalmazott adóalap-növelő tételnek az adóévet megelőzően az adózó vagy jogelődje, valamint az átruházó társaság által figyelembe nem vett része csökkenti a társasági adóalapot. A csökkentésként figyelembe vett összeg nem haladhatja meg az adóévi kamatlevonási kapacitás összegét. Tehát a korábbi évek növelő tétele továbbvihető és felhasználható a következő évek adóalapjának csökkentéseként, de csak akkor, ha a következő években az adózónak kihasználatlan kamatlevonási kapacitása van. 

Az őszi adócsomag meghatározta, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoport tagja mely esetekben nem köteles a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazására. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoport tagja nem köteles a kamatlevonás-korlátozási szabályt alkalmazni, ha 
a)    igazolni tudja, hogy saját tőkéje adóévi átlagos állományának a teljes eszközállománya adóévi átlagos állományához viszonyított aránya egyenlő a vállalatcsoportra számított, ennek megfelelő aránnyal vagy annál magasabb, vagy 
b)    a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazásakor a nettó finanszírozási költségeket azon összegben érvényesítheti a társasági adóalapjában, amely egyenlő a csoportszinten vett harmadik felekkel szembeni nettó finanszírozási költségek összegének és a csoport kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredményének a hányadosa, valamint az adózó kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredménye szorzatával. 

A 2016/1164 tanácsi irányelvvel összhangban az őszi adócsomag meghatározta továbbá a kamatlevonás-korlátozási szabállyal kapcsolatos jogalkalmazást könnyítő rendelkezéseket, így az arányszámok számításának módszertanát, a különálló adózónak minősülő adózóra vonatkozó rendelkezéseket, az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén figyelembeveendő és a kamatlevonási kapacitások felhasználására vonatkozó szabályokat. 
Az új kamatfizetési-korlátozási szabályt hatályba léptető rendelkezés szerint a 2016. június 17-e előtt megkötött, finanszírozási költség alapjául szolgáló szerződések esetében a 2018. december 31-én hatályos alultőkésítési szabályt kell alkalmazni, azzal, hogy az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az adózóknak ez esetben választás alapján lehetőségük van az új kamatlevonási szabályozás alkalmazására és valamennyi hitelszerződésük egységes kezelésére.

Kapcsolódó jogszabályok:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
 

Adópraxis (2019-03-26)