Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 2093 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolásának új szabálya

2018. 03. 14.

Előfordulhat, hogy a biztosított önhibáján kívül, illetve tájékozatlansága miatt kicsúszik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 45. § (3) bekezdése szerint a keresőképtelenség igazolására rendelkezésre álló 5 napos határidőből. Korábban ilyen esetben, ha kivételes indok állt fenn, akkor a biztosított a Főorvosi Bizottsághoz fordulhatott, és kérhette a keresőképtelenségnek a vizsgálatra jelentkezés időpontjától legfeljebb 6 hónapra történő visszamenőleges igazolását.

Az Ebtv. 2017. december 19-étől kiegészült egy új rendelkezéssel. Eszerint, ha a biztosított kicsúszott az 5 napos határidőből, akkor orvosi dokumentáció alapján a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napig visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget. [Ebtv. 45. § (3a) bek.]


Amennyiben a keresőképtelenség visszamenőleges igazolása 30 napon túl válik szükségessé, természetesen továbbra is a Főorvosi Bizottsághoz kell fordulni.


A keresőképtelenség visszamenőleges igazolásával kapcsolatosan módosításra került az Ebtv. végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) is, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban a Főorvosi Bizottság által, a keresőképtelenség visszamenőleges igazolásáról kiadott szakvélemény sok esetben egyfajta engedélyként került figyelembevételre, mely alapján a háziorvos kiállította a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló orvosi igazolásokat. Valójában az orvosszakértői szerv szakvéleménye nem engedélyként, az orvos részére adott felhatalmazásként szolgál ezen esetekben, hanem ez a szakvélemény igazolja magának a keresőképtelenségnek a fennállását. Ennek egyértelművé tétele érdekében a Vhr. 41. § (1a) bekezdése úgy rendelkezik, hogy visszamenőleges igazolás esetén a keresőképtelenséget az orvosszakértői szerv szakvéleményével kell igazolni. A táppénz iránti kérelemhez tehát ilyenkor csak a szakvélemény csatolandó, és nem kell az alapján a háziorvostól kérni a biztosítottnak, hogy visszamenőlegesen állítsa ki a keresőképtelenségi igazolásokat.

 

Jogkövető szerkesztőség (2018-03-14)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!