Ez a tartalom 2371 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A készpénz, mint béren kívüli juttatás

2017. 06. 09.

2017. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül az éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg és a SZÉP-kártya egyes alszámláira a törvényben meghatározott kereteken belül adott juttatás. Cikkünk ismerteti a készpénz juttatás szabályait annak érdekében, hogy a munkavállalók részére adott juttatások adókötelezettsége optimális adóterhelést eredményezzen a vállalkozásoknál.

A pénzjuttatásra vonatkozó éves keretösszeg 100 ezer forint, ha a munkavállalót a munkáltató egész évben foglalkoztatja. Ha a jogviszony nem áll fenn egész évben, akkor a keretösszeget – a munkavállaló elhalálozásának esetét kivéve – a foglalkoztatás időtartamával arányosítani kell.


Az évi 100 ezer forint nettó 100 ezer forintot jelent a munkavállaló számára, a juttatás összege után a magánszemélyt adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a kifizetőnek kell teljesítenie.
A pénzjuttatással összefüggésben fontos kiemelni, hogy a korábban megismert és az előző években alkalmazott szabályozás logikája nem érvényesül: az éves keretösszeget meghaladó mértékű pénzjuttatás keretösszeget meghaladó része nem egyes meghatározott juttatásként, hanem a juttatásra jogosító jogviszony alapján (munkaviszony esetében bérjövedelemként) válik adókötelessé.  Amennyiben a munkáltató a keretösszegen felül ad juttatást, annak adókötelezettségét a kifizetés hónapjára kell megállapítani.


Ha a munkáltató az év elején, egy összegben odaadja a dolgozója számára a 100 ezer forint összegű pénzjuttatást és a közterheket megfizeti, de a munkavállaló jogviszonya év közben megszűnik és a juttatás a jogviszony megszűnésekor meghaladja az irányadó éves keretösszeget, akkor az arányosított éves keretösszeget meghaladó rész adókötelezettségét a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapjának kötelezettségeként kell a jogviszonyra vonatkozó szabályok alapján megállapítani. Ilyenkor a közteheralap számításánál a keretösszeget meghaladó részt nem kell figyelembe venni, vagy a meghaladó rész után már megfizetett közterheket az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint lehet helyesbíteni.


A pénzjuttatás kapcsán ki kell emelni azt, hogy e juttatás esetében nem alkalmazható az Szja-tv. 26. § (1) bekezdésében foglalt szabály, mely szerint a munkaviszonyból származó, előző naptári évre vonatkozó bevétel következő év január 10. napjáig történő kifizetése esetén ezt a bevételt az előző naptári év utolsó napján megszerzett jövedelemnek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy egy 2017. decemberére vonatkozó pénzjuttatás adókötelezettségére 2018. januári kifizetés esetében a 2017. évi adó- és egyéb közteher mértékek nem alkalmazhatók, az adókötelezettséget – összhangban az Szja-tv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakkal – a juttatás hónapja kötelezettségeként kell teljesíteni, azaz a 2018-as szabályokat kell figyelembe venni.


Fontos tudni, hogy a pénzjuttatás és a SZÉP-kártya egyes alszámláira adott juttatás együttes összege nem haladhatja meg az ún. éves rekreációs keretösszeget ahhoz, hogy a béren kívüli juttatásra vonatkozó adózási szabályok alkalmazhatóak legyenek. Ez az éves rekreációs keretösszeg költségvetési szerv foglalkoztató esetében évi 200 ezer forint, más munkáltató esetében pedig évi 450 ezer forint. Ha az említett juttatások összege ezt a keretösszeget meghaladja, a felettes rész már az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó adóterheket viseli. Az éves rekreációs keretösszeg megállapítása a pénzjuttatásra vonatkozó értékhatárhoz hasonlóan történik, azaz nem teljes évi foglalkoztatás esetén a keretösszeget a foglalkoztatás időtartamára arányosítani kell. Az arányosítási kötelezettség nem vonatkozik ebben az esetben sem a juttatásban részesülő magánszemély halála esetére.


Abban az esetben, ha a béren kívüli juttatásnak minősülő – azaz a rájuk vonatkozó egyedi értékhatárt meg nem haladó összegű – juttatások együttes összege a 450 ezer forintos keretet meghaladja, a felettes rész 2017-ben is az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok alapján válik adókötelessé.

 

dr. Asztalos Zsuzsa
adótanácsadó

 

Adópraxis (2017-06-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!