Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 2283 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának áfa kötelezettsége

2017. 09. 05.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet 2017. július 1-jétől egy új szövetkezeti forma a magyar jogrendszerben, amely a munkaerőpiacon még aktív időskorúak számára újbóli munkát kíván teremteni, tisztességes jövedelem mellett, adó- és járulék kedvezményekkel. A kedvező feltételek között történő működés érdekében az általános forgalmi adóról szóló törvény is kiegészítésre került.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásnyújtásának áfa-kötelezettségét az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatáshoz hasonlóan szabályozza. Eszerint a szolgáltatás igénybevevője „fordítottan” fizeti az általános forgalmi adót, ezáltal biztosítva a kedvező feltételeket a nyugdíjas szövetkezet működéséhez. [Áfa-tv. 142. § (1) bek. c) pont]

Fontos megemlíteni, hogy átmeneti rendelkezés határozza meg a fordított adózás alkalmazásának hatályát.

Főszabály szerint az új adózási szabályt azon ügyletek esetében kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2018. január 1. napjára vagy azt követő időpontra esik.

A főszabálytól eltérően azonban nem kell a fordított adózást alkalmazni az olyan 2018. január 1-jén, illetve azt követően teljesített, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatások esetében, amelyek után a szolgáltatás igénybevevője által fizetendő adó megállapításának az időpontja 2018. január 1-jét megelőző időpontra esne.

Amennyiben a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatáshoz fizetett előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja 2018. január 1. napját megelőző napra esik, az előleg jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany fizeti, a szolgáltatás igénybevevőjének adófizetési kötelezettsége pedig az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.

Jogkövető szerkesztőség (2017-09-05)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!