Ez a tartalom 1947 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A mennyiségre tekintettel adott engedmény az általános forgalmi adózásban

2018. 08. 07.

A mennyiségre tekintettel adott engedmény kezelése az általános forgalmi adózásban eltérő aszerint, hogy előzetesen (a teljesítésig) vagy utólagosan (a teljesítést követően) adott, illetve üzletpolitikai céllal nyújtott engedményről van-e szó.

Az engedmény abban az esetben minősül előzetesen adott engedménynek, ha annak feltételei a felek számára az első értékesítést megelőzően ismertek. A feltételeket nem szükséges előzetesen minden vevővel külön-külön is rögzíteni. Ennek megfelelően az engedmény abban az esetben minősül utólagosan adott engedménynek, ha az eladó az engedmény feltételeiről a már teljesített értékesítéseket követően állapodik meg a vevővel.

Az engedmény akkor minősül üzletpolitikai célú engedménynek, ha:
a)    az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett - ésszerűen elérhető, vagy
b)    az árengedmény nyújtójától független féllel is - azonos feltételek mellett - köthető és számára ésszerűen elérhető
megállapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke.

Az előzetesen adott engedmény

Az engedmény elszámolása, ha az engedmény előzetesen adott engedménynek és egyben üzletpolitikai célú engedménynek is minősül
Az általános forgalmi adózásban a korábban beszerzett termék mennyiségére tekintettel a teljesítésig, tehát az előzetesen adott engedmény nem tartozik az adó alapjába, vagyis utólag elszámolandó az adóalap terhére, feltéve, hogy egyidejűleg üzletpolitikai engedménynek is minősül.
Az engedményre való jogosultság feltételének bekövetkezéséig az egyes értékesítéseket engedménnyel nem csökkentett, azaz teljes áron kell számlával bizonylatolni.
Az engedményre való jogosultság feltételének bekövetkezésekor az engedményt attól függően kell bizonylatolni, hogy az engedmény köthető-e konkrét értékesítésekhez.
Amennyiben az engedmény konkrét értékesítésekhez köthető, akkor az engedmény összegét az eladó köteles módosító számlával bizonylatolni. Ilyen esetben nem szabályszerű, ha az engedmény összegéről a vevő ún. jóváíró számlát bocsát ki.
Amennyiben az engedmény konkrét értékesítésekhez nem köthető, akkor az engedmény elszámolását nem kell és nem is lehet számlával bizonylatolni, az engedmény összege az adókötelezettséget nem érinti.

Az engedmény elszámolása, ha az engedmény előzetesen adott engedménynek minősül, de nem állapítható meg az üzletpolitikai cél
Amennyiben a mennyiségre tekintettel előzetesen adott engedmény nem minősül egyben üzletpolitikai célú engedménynek, akkor az engedmény nem vehető figyelembe utólag az adóalap terhére. Ilyen esetben az egyes értékesítéseket engedménnyel nem csökkentett, azaz teljes áron kell számlázni, az engedményt utólag nem kell és nem is lehet számlával bizonylatolni.

Az utólagosan adott engedmény

Az engedmény elszámolása, ha az engedmény utólagosan adott engedménynek és egyben üzletpolitikai célú engedménynek is minősül
Az általános forgalmi adózásban a korábban beszerzett termék mennyiségére tekintettel a teljesítést követően, tehát az utólagosan adott engedmény összegével – az engedmény nyújtójának döntésétől függően – az adóalap utólagosan csökkenthető. Ez az engedmény is csak abban az esetben vehető figyelembe az adóalap terhére, ha egyidejűleg ún. üzletpolitikai engedménynek is minősül.
Az engedmény elszámolása továbbá attól is függ, hogy az engedmény köthető-e konkrét értékesítésekhez.
Amennyiben az engedmény konkrét értékesítésekhez köthető, és az engedmény nyújtója szeretné az engedmény összegével az adóalapot utólagosan csökkenteni, akkor az engedmény elszámolását számlával bizonylatolja.
Az engedmény nyújtója azonban dönthet úgy is, hogy az engedményt nem bizonylatolja. Ebben az esetben az engedmény utólag nem számolható el az adóalap terhére, tehát az adókötelezettséget nem érinti.
Amennyiben az engedmény konkrét értékesítésekhez nem köthető, akkor az engedmény elszámolását nem kell és nem is lehet számlával bizonylatolni, az engedmény összege az adókötelezettséget nem érinti.

Az engedmény elszámolása, ha az engedmény utólagosan adott engedménynek minősül, de nem állapítható meg az üzletpolitikai cél
Amennyiben a mennyiségre tekintettel utólagosan adott engedmény nem minősül egyben üzletpolitikai célú engedménynek, akkor az engedmény nem vehető figyelembe utólag az adóalap terhére. Ilyen esetben az engedményt utólag nem kell és nem is lehet számlával bizonylatolni.

A számlázott engedmény bizonylatolása

Amennyiben az engedmény elszámolása számlával történik, akkor az engedmény összegét oly módon kell bizonylatolni, hogy az engedmény nyújtója valamennyi konkrét értékesítést tartalmazó számlához külön-külön módosító számlát bocsát ki.
A módosító számlán szerepeltetni kell a módosító számla kibocsátásának keltét, sorszámát, hivatkozást arra a számlára, amelynek adattartalmát a módosító számla módosítja, az eredeti számla adatának megnevezését, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természetét („engedmény”), illetőleg annak számszerű hatását.
Lehetőség van – tiltó szabály hiányában – ún. csoportos módosító számla kibocsátására is. Ilyen esetben is tartalmaznia kell a módosító számlának a hivatkozást azokra a számlákra, amelyeknek adattartalmát a módosító számla módosítja, és az eredeti számlák adatának megnevezését, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természetét („engedmény”), illetőleg annak számszerű hatását számlánként.

A számlázott engedmény korrekciója az adómegállapítás során

A módosító számlában megállapított engedmény összegét:
•    a számlakibocsátó legkorábban abban az adómegállapítási időszakban veheti figyelembe fizetendő adót csökkentő tételként, amikor a módosító számla a jogosult, tehát a számlabefogadó személyes rendelkezésére áll;
•    a számlabefogadó abban az adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni fizetendő adót növelő tételként, amikor a módosító számla a személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító számla kibocsátásának hónapját követő hó 15. napja.

A nem számlázott engedmény bizonylatolása

A nem számlázott engedményt a számviteli szabályok figyelembevételével kell bizonylatolni. Ilyen esetben célszerű az engedmény megállapításáról, az elszámolás módjáról számviteli bizonylatot kiállítani.


dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

 

Adópraxis (2018-08-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!