Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 1880 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-04 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: A szocho adókedvezmények változásai 2024-től

A munkaerőpiacra lépő munkavállalók után érvényesíthető szocho kedvezmény szabályai

2019. 05. 27.

Munkaerőpiacra lépő munkavállalónak minősül, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal.

A biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyba, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonyba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban együtt: anyasági ellátás) folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani.

Az adókedvezmény mértéke
Az adókedvezmény egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett bruttó munkabér 19,5 százalékával a foglalkoztatás első két évében, és 9,75 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.

Az adókedvezmény maximuma
Az adókedvezmény maximális összege:
–    a minimálbér 19,5 százaléka a foglalkoztatás első két évében,
–    a minimálbér 9,75 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében.

Az adókedvezmény érvényesíthetőségének időtartama:
Az adókedvezmény a foglalkoztatás első három évében érvényesíthető.


Ha a munkáltató a kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az új munkáltató a munkavállaló után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt az esetet is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.


A kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az anyasági ellátásban részesült, illetve részesülő természetes személynek a korábbi munkáltatójánál történő ismételt munkába állásának kezdete is.
Az adókedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a munkáltatót, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két, illetve harmadik éve véget ér.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges dokumentum:


Az adókedvezményt a munkáltató az állami adó- és vámhatóság által kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az igazolás azt igazolja, hogy a munkavállaló munkaerőpiacra lépő munkavállalónak minősül. Az igazolást az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásában levő adatok alapján állítja ki a munkáltató részére.


A munkáltató által, a 19T1041 jelű adatlapon, a munkaviszonyra tekintettel történő biztosítotti bejelentés teljesítését követően az állami adó- és vámhatóság hivatalból vizsgálja, hogy a munkavállaló vonatkozásában fennállnak-e az igazolás kiállításának feltételei, és amennyiben igen, akkor az igazolást kiállítja, és a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a munkáltató részére.
Biztosítotti bejelentés hiányában az igazolást az állami adó- és vámhatóság a munkáltató havi 1908-as bevallásának 01-03-as lapon tett kérelmére állítja ki, és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a munkáltató részére.
Az igazolás kiállítását a 1908A-01-03-as lapon kizárólag akkor lehet kérni, ha a Szocho tv. által neve-sített anyasági ellátásban (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, a gyermek-gondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás) részesült, illetve részesülő munkavállaló a munkáltatójánál ismételten munkába áll. Ilyen esetben a munkavállaló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya az anyasági ellátást megelőzően, a biztosítási jogviszonya kezdetén került bejelentésre, így a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetén biztosítotti bejelentésre már nem kerül sor.

Az adókedvezmény érvényesítésének egyéb szabályai:
•    Az adókedvezmény kizárólag a munkaviszonyra tekintettel megállapított adóból vehető igénybe. Ha tehát a munkáltató a munkavállaló részére nem kizárólag a munkaviszony alapján juttat jövedelmet, akkor a további jövedelem után megállapított szociális hozzájárulási adóból az adókedvezmény nem érvényesíthető.
•    Az adókedvezményt költségvetési szerv nem érvényesítheti.

Jogszabályi háttér:
Szocho tv. 11. §, 17. §

 

 

Jogkövető szerkesztőség (2019-05-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!