Ez a tartalom 1366 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A reklámadó bevallás határideje

2020. 06. 02.

Az adóhatóság felhívta az adózók figyelmét arra, hogy a 2019. évi reklámadó kötelezettséget 2020. június 2-ig kell teljesíteni, vagyis a naptári év szerinti adózók esetében a 2019-re befizetett adóelőlegek és az adó éves összege közötti különbözetet eddig az időpontig kell bevallani és befizetni, illetve a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ratv.) 2019. július 24-étől hatályos 5/A. §-a értelmében 2019. július 1-jétől 2020. december 31-éig tartó időszakban a reklámadó mértéke nulla százalék.

Fontos, hogy a nulla százalékos adómérték mind a reklám-közzétevőre, mind pedig a reklám-megrendelőre vonatkozik, figyelemmel arra, hogy a Ratv. 5/A. §-a a nulla százalékos adómérték kapcsán nem utal sem a Ratv. 5. § (1) bekezdésére, amely a reklám-közzétevőre, sem a Ratv. 5. § (2) bekezdésére, amely a reklám közzétételének megrendelőjére irányadó adómértéket határozza meg.

Tekintettel arra, hogy 2019. június 30. napjáig a reklámadó kötelezettséget teljesíteni kell, így a Ratv. arról is rendelkezik, hogy a 2019. adóév tekintetében hogyan kell az adókötelezettséget megállapítani. Eszerint az adóalany a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a nulla százalékos adómértéket, amekkora hányadot az adóévnek a 2019. július 1-től az adóév végéig tartó naptári napjai száma az adóév egészének naptári napjai számában képvisel. Az adóalany azonban dönthet úgy is, hogy a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a nulla százalékos adómértéket, amekkora adóalap az adóév – a 2019. június 30. napjára készített könyvviteli zárlattal alátámasztottan – 2019. július 1-jétől az adóév végéig tartó időszakában keletkezett. A reklám-közzétevőnek a 2019. június 30. napján hatályos 7,5 százalékos adómértéket az adóévi adóalap fennmaradó hányadára kell alkalmazni.

Lényegében a Ratv. 11. § (2) bekezdése választási lehetőséget biztosít, amely szerint a reklám-közzétevő dönthet, hogy a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapját időarányos módszerrel, vagy könyvviteli zárlat alapulvételével állapítja meg.

Időarányos módszer választása esetén első lépésként a 2019. július 1-jétől az adóév utolsó napjáig tartó időszak naptári napjainak számát el kell osztani a teljes adóév naptári napjainak számával, majd a teljes adóévre kimunkált adóalapnak az ezen aránnyal számított részére kell a nulla százalékos kulcsot alkalmazni. A fennmaradó adóalaprész a 7,5 százalékos kulccsal adózik.

Könyvviteli zárlat módszerének választása esetén az adózó 2019. június 30. napjára könyvviteli zárlatot készít, és ennek alapján határozza meg a 2019. július 1-je és az adóév utolsó napja között eltelt időszak adóalapját, amelyre a nulla százalékos kulcs az irányadó. A fennmaradó adóalaprészre a 7,5 százalékos kulcsot kell alkalmazni.

A 2019. évi reklámadó bevallást a 1994 jelű nyomtatványon kell teljesíteni.

Érdemes megemlíteni, hogy a Ratv. 11. § (1) bekezdése szerint a 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti adókötelezettségre nem kell alkalmazni a Ratv. 3. § (3)-(4) bekezdéseit, a Ratv. 7. § (4)-(5) bekezdéseit, valamint a Ratv. 7/B-7/E. §-ait.

Ez azt jelenti, hogy a 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban nem alkalmazhatók a reklám-közzétevők vonatkozásában a törvénynek a nyilatkozattételi kötelezettségre, az adófizetési, adóelőleg-fizetési és adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére, a bejelentkezési kötelezettségre és annak elmulasztása miatti szankcióra, a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása miatti szankcióra, illetve a bevallási kötelezettség nemteljesítése miatti vélelmezett adómegállapításra vonatkozó rendelkezései. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ezen időszakban történő reklámközzétételek esetén a közzétevő nem köteles nyilatkozatot adni a megrendelője részére, ennek elmulasztása okán vele szemben szankció sem alkalmazható.

Természetesen ez utóbbi rendelkezés nem érinti a korábbi, 2019. június 30-ig felmerült időszakban elkövetett jogsértések miatti szankciókat, és az addig elmulasztott bevallás-benyújtás miatti vélelmezett adó megállapítását.

(Adópraxis Szerkesztőség)

Lezárva: 2020. június 2.

 

 

 

Adópraxis (2020-06-02)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!