Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB-ellátások
  • nyugdíj
  • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 2415 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A szépkorúak jubileumi juttatása

2017. 09. 14.

Még 2008-ban született egy jogszabály, a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet. E rendelet alapján a szépkorú személy 2009. január 1-jétől köszönthető. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá a jubileumi juttatásra a 90., a 95., a 100., a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, és a hivatkozott rendeletben meghatározott más személyek jogosultak. A juttatás független attól, hogy valaki nyugdíjas-e vagy sem.

A jubileumi juttatás összege:

– a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

– a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

– a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

– a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

– a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

– a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Vagyis ahány megélt esztendő, annyiszor ezer forint!

Ezt a juttatást még csak igényelni sem kell. Aki nem ismeri a rendeletet, azt meglepetés éri! A nyugdíjfolyósító szerv ugyanis a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig – egyébként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja alapján – adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől azon személyek természetes személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik a fentiekben felsoroltak szerinti életkort. Az adatokhoz jutó nyugdíjfolyósító szerv az adatokat 30 napon belül továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatalának. Tehát az ügyintézés országosan egy helyen központilag történik, a tényleges lakóhelytől függetlenül.

Ez a kormányhivatal a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a kormányhivatal által erre a célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be

– azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást, és illetve/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Amennyiben igen, a kormányhivatal által megküldött, és hozzá visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából. A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kormányhivatal adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön, a nyugdíjfolyósítástól eltérő törzsszámon folyósítja.

Amennyiben a szépkorú személy a kormányhivatal adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.

Végezetül utána néztünk, kell-e ebből a juttatásból adót fizetni. A válasz: nem! A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 4.19. pontja szerint a szépkorúak köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított juttatás adómentes.

 

dr. Futó Gábor (2017-09-14)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!