Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 1694 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás és az előleg

2019. 11. 29.

Ahogyan arról már beszámoltunk, a nyári adócsomag a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa mértékét 2020-tól 18 százalékról 5 százalékra csökkentette, ugyanakkor – az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatásokhoz hasonlóan – turizmusfejlesztési hozzájárulást állapított meg. Ezúttal arra a kérdésre keressük a választ, hogy a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kapcsolódóan átvett, jóváírt előleg után keletkezik-e hozzájárulás-fizetési kötelezettség?

A bevezetőben megfogalmazott kérdést több jogszabályi rendelkezés együttes olvasata alapján tudjuk megválaszolni.

Egyrészt figyelembe kell venni a turizmusfejlesztési hozzájárulásról rendelkező jogszabályt, mely szerint a turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.

Ahogyan korábbi cikkünkben is elemeztük: a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított
•    számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont, vagy,
•    ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja
a bevallási időszakra esik.

Másrészt figyelembe kell venni az Áfa tv. 59. §-a szerinti rendelkezést. Eszerint, ha termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás esetében a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), akkor a fizetendő adót – pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében – annak jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani. Tehát előleg fizetés esetén az általános forgalmi adózásban adóztatási pont keletkezik.

A turizmusfejlesztési hozzájárulásról rendelkező jogszabály – az Áfa tv. 59. §-ától eltérően – a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételét, jóváírását nem minősíti fizetési kötelezettséget vagy hozzájárulási kötelezettséget keletkeztető tényállásnak. Ugyanakkor a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kapcsolódó előleg átvételével, jóváírásával még nem valósul meg hozzájárulás köteles szolgáltatás.

Fentiekre tekintettel a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételéhez, jóváírásához vagy az azzal összefüggő bizonylat-kiállításhoz nem kapcsolódik hozzájárulás megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség.

Fenti szabályokból az is következik, hogy a hozzájárulás-köteles szolgáltatás bizonylatán feltüntetett teljesítési időpontot (ha ilyen időpontot nem tüntettek fel, akkor a bizonylat kiállítási időpontot) magában foglaló bevallási időszakra kell a hozzájárulás-köteles szolgáltatás teljes (előleggel nem csökkentett, áfa nélküli) ellenértéke után megállapítani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

 

Jogkövető szerkesztőség (2019-11-29)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!