Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • Áfa
  • nemzetközi áfa
  • Art.
Ez a tartalom 1387 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A vállakozás adótartozásának megfizetésére a volt tulajdonos is kötelezhető

2017. 05. 10.

2016. augusztus 1-jétől bővült azon személyek köre, akiket a NAV az adózó adótartozásának megfizetésére kötelezhet.

A 2016. augusztus 1-jétől hatályos szabály szerint a NAV az adózó adótartozásának megfizetésére kötelezheti a korlátozottan felelős, részesedését átruházó tagot vagy részvényest (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényesét) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, ha


•    a tag (részvényes) a részesedésének átruházásakor a jogi személyben a szavazati jogok 25%-át elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett, és
•    a részesedés átruházásakor a jogi személy – késedelmi pótlék és adóbírság nélküli és nettó módon számított – adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének 50 százalékát meghaladja, feltéve, hogy a tag (részvényes) erről a részesedés átruházásakor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett volna.


Az adó megfizetésére az előzőek szerint kötelezhető személyt vagy szervezetet kérelmére tájékoztatja az adózó végrehajtható adótartozásának összegéről.

A tagot (részvényest) a NAV nem kötelezheti a tartozás megfizetésére, ha igazolja az alábbiakat:
a) a jogi személy a végrehajtható adótartozást az Art. 24/C. § (5) bekezdés a) pontban foglalt okokból nem tudta megfizetni a részesedés átruházásáig, vagy
b) a részesedés átruházását megelőzően
ba) a törvényi szabályoknak megfelelően sor került a legfőbb szerv kötelező összehívására és az előírt döntés meghozatalára,
bb) törvényi szabályok alapján sor került a tőkevesztésre tekintettel kötelező átalakulásra vagy az átalakulás helyett hozható más döntés meghozatalára, vagy
bc) a jogi személy adótartozásának megfizetése, illetve a ba)–bb) alpont szerinti jogszabályi rendelkezések teljesítése érdekében a tag (részvényes) tagsági jogaival élve a tőle elvárható minden intézkedést megtett.

Az adóhatóság az adótartozás megfizetésére kötelező határozatot az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül hozhatja meg. Ha a részesedés átruházása ezt követően jut az adóhatóság tudomására, akkor a határozatot a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül is meghozhatja, feltéve, hogy a jogvesztő határidő már eltelt, vagy abból 30 napnál kevesebb van hátra.


Fontos megemlíteni, hogy az említett szabályokat a NAV a 2016. szeptember 1-jét követő részesedés átruházások esetén alkalmazhatja.


 

 

Bonácz Zsolt (2017-05-10)