Ez a tartalom 2195 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adókötelesek 2018. január 1-jétől a reklámhordozók

2018. 05. 21.

A helyi adókról szóló törvény – figyelemmel a településkép-védelmi szempontokra – 2018. január 1-jével bővíti az önkormányzatok adóztatási mozgásterét, és lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok építményadót vessenek ki a reklámhordozókra.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-jén hatályba lépett 11/A. §-a az építményadó adóköteles tárgyaként jelölve, bevezette a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra az építményadót. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. §-a a reklámhordozó fogalmát a következők szerint határozza meg: „a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.”

A Htv. módosítása tehát nem egy új adónemet vezet be a reklámhordozókra, hanem az építményadót egészíti ki egy új adótárggyal, így az részévé válik az önkormányzatok által már bevezetett helyi építményadónak.

A reklámhordozó utáni építményadó alapja a reklám közzétételére alkalmas felület két tizedesjegy pontossággal számított, m2-ben meghatározott nagysága, az építményadó legmagasabb összege pedig 12.000 Ft/m2 lehet.

Az önkormányzatok – a helyi sajátosságokat, a gazdálkodási követelményeket mérlegelve - szabadon állapíthatják meg az adó mértékét a 0 forint és a felső határ között, a település egészére vagy az általuk kialakított övezetek, településrészek szerint differenciálva.

A reklámhordozók utáni építményadót annak kell megfizetnie, akit a Polgári Törvénykönyv alapján az év első napján a reklámhordozó tulajdonosának kell tekinteni.

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik, illetve a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a vállalkozó adóalanyokat mentesítse az adó alól.

Maga a Htv. ezt – eltérően az épület, épületrész utáni építményadótól, a telekadótól és a helyi iparűzési adótól – expressis verbis nem tilalmazza, ugyanakkor a Magyarországon is közvetlenül hatályosuló uniós joganyag egyértelműen állami támogatásnak minősíti az ilyen adókönnyítést, és ennek lehetőségét kötelező jelleggel kizárja.

A fentiek alapján a helyi önkormányzat döntésétől függően, amennyiben egy adott településen vállalkozás tulajdonában reklámhordozó van, akkor erre az adótárgyra vonatkozóan a vállalkozót 2018. január 1-jével bevallási és a helyi rendeletben meghatározott mértékű adófizetési kötelezettség fogja terhelni.

(Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)

Adópraxis (2018-05-21)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!