Ez a tartalom 1016 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adományozási céllal beszerzett eszközök nyilvántartása

2021. 10. 07.

Az elemzett esettanulmányban egy társaság 2020-ban vett több, adománynak szánt eszközt, amelyek nem kerültek átadásra az adott évben, csak 2021-ben lettek átadva. Ilyen esetben könyvelhetik-e a költséget 2020. évre, ha nem, milyen módon kell azt a számvitelben kezelni?

Az adományozási céllal beszerzett eszköz nem minősül tartós használatra beszerzett eszköznek, függetlenül attól, hogy azt a beszerzést követő egy éven belül sikerült-e adományként átadni vagy sem. 

Ezért az ilyen eszközöket az árukészletek között kell nyilvántartásba venni. Ezek nem minősülnek anyagnak és anyagköltségként sem számolhatók el a beszerzéskor, mivel nem a termelési, illetve szolgáltatási tevékenység érdekében és nem is a központi igazgatás, irányítás céljából kerültek beszerzésre. Nem kerülnek sem közvetlenül sem közvetetten felhasználásra, hanem változatlan állapotban fogják azokat térítés nélkül adomány címén átadni. Értelemszerűen az ilyen eszközök beszerzését igénybevett vagy egyéb szolgáltatásként sem lehet elszámolni.

Az adományozási céllal beszerzett, készletként kimutatott eszközöket az adományként való átadáskor kell kivezetni a könyvekből az egyéb ráfordításokkal szemben, akkor, ha az gazdálkodó szervezet (pl. egy alapítvány vagy más gazdálkodó szervezet) részére kerül   térítés nélkül átadásra, vagy a személyi jellegű egyéb kifizetésekkel szemben, abban az esetben, ha az magánszemély részére kerül térítés nélküli juttatásként, adományként átadásra, függetlenül attól, hogy a magánszemély az adományozó társaságnál alkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban van vagy sem. 

Ha magánszemély részére történik a térítés nélküli átadás, juttatás, akkor annak személyi jövedelemadója az átadó társaságot terheli és összegét szintén a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell költségként elszámolni. A magánszemélynek adott juttatás után fizetendő szociális hozzájárulási adó is az adományozó társaságot terheli, amit a bérjárulékok között kell elszámolni. Ha az adomány nem minősül közcélú adománynak és a térítés nélkül, adomány címén történő eszközátadás áfaköteles, akkor a fizetendő áfa át nem hárított összege az átadó társaságot terheli, amit magánszemély részére történő adományozás esetében személyi jellegű egyéb kifizetésként, gazdálkodó szervezetnek történő adományozás esetében pedig egyéb ráfordításként kell elszámolni az átadónál. Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint a közcélú adományként történő termékátadás nem minősül termékértékesítésnek, így nem áfaköteles.

Jogszabályhelyek: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 16. § (3) bekezdés, 28. § (2) bekezdés a) pont, 79. § (3)-(4) bekezdés, 81. § (2) bekezdés p) pont; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (3) bekezdés a) pont.

Adópraxis (2021-10-07)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!