Szakterületek:

  • SZJA
  • bevallások adminisztrációja
  • SZOCHO

Ez a tartalom 890 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így kapjuk vissza: az adóvisszatérítés menete

2021. 11. 17.

A családi adóvisszatérítésként ismertté vált lehetőség hetek óta foglalkoztatja a szakértőket és érintetteket. A lehetőségek minél jobb kihasználásához érdemes megismerni az adóvisszatérítés menetét és formaiságait is. Elöljáróban egy jó hír: az adóvisszatérítés adómentes, tehát nem kell utána adózni.

A Kormány széles körben ismert döntése értelmében minden gyermekes szülőnek, aki családi kedvezményre jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede. Az adóvisszatérítés két ütemben történik, első ütemben az adóvisszatérítést kedvezményelőlegként általában kiutalja a NAV, legkésőbb 2022. február 15-éig. 

A kiutalás akkor is megtörténik, ha az adózónak az adóhivatalnál nyilvántartott tartozása van. 

Az adóhivatal a kiszámított és automatikus kiutalt előleg összegét is feltünteti a bevallási tervezetben. A bevallásban – ideértve a bevallási tervezetet is – elszámolás történik, amelynek lehet eredménye az, hogy további adóvisszatérítés jár, de előfordulhat az is, hogy visszafizetési kötelezettség keletkezik, vagy nem adóvisszatérítés jogcímén, hanem más jogcímen jut kedvezményhez a magánszemély. 

Nem történik február 15-éig előleg kiutalás, ha a magánszemély a kiutalást megelőzve benyújtja a személyi jövedelemadó bevallását. Ilyenkor számolni kell azzal is, hogy a visszajáró összeg kiutalása a bevallásra vonatkozó szabályok szerint történik.

Az első lépés tehát az adóvisszatérítés előlegként történő kiutalása. A kiutalás – fő szabályként – automatikusan, a magánszemély közreműködése nélkül történik, de csak akkor, ha a szükséges adatok az adóhivatal rendelkezésére állnak, így:

  • munkáltatótól, kifizetőtől származó összevont adóalapba tartozó jövedelem, vagy ekhos jövedelem, melyet a kifizető/munkáltató a ’08-as bevallásban bevallott, és /vagy
  • kisadózóként saját maga után, vagy utána tételes kata fizetési kötelezettség keletkezett
  • Az adóhivatal adatszolgáltatás alapján ismeri a családi pótlékban részesülő magánszemély utalási adatát (számlaszám vagy utalási postacím),
  • A munkáltató, kifizető a ’08-as bevallásban családi kedvezmény év közbeni érvényesítéséről szolgáltatott adatot, és a kiutaláshoz szükséges adat rendelkezésre áll.

A NAV-nál hiányzó adatok egy része nyilatkozattal pótolható, ezzel biztosítva a február 15-ig történő adóvisszatérítés-előleg kiutalását. Az erre szolgáló nyilatkozat a VISSZADO nyomtatvány, amely 2021. október 31. és december 31. között benyújtható, elektronikusan az ANYK keretprogram segítségével, vagy az ONYA felületen, papír alapon pedig postán, vagy személyes benyújtva a NAV ügyfélszolgálatain. A december 31-ei határidő jogvesztő, de elmulasztása nem az adóvisszatérítés elvesztését, hanem az előleg kiutalás elmaradását eredményezheti.

Tipp:
Célszerű a nyilatkozatot az ONYA felületen megtenni, ahol leellenőrizhető, milyen adatokkal rendelkezik a NAV az adóvisszatérítés-előlegének utalásához. Lehet, hogy nem is kell nyilatkozni.

Tipikusan a nyilatkozni kényszerülő körbe tartoznak azok, akik nem kapnak családi pótlékot, akik nem érvényesítenek családi kedvezményt, valamint a katások. Kétség esetén mindenképpen érdemes a nyilatkozatot benyújtani.

Az adóvisszatérítés előleg kiutalása során a NAV nem vizsgálja a jogosult adófolyószámláját, és nem is tart vissza összeget az esetleges adótartozásra.

Az adóvisszatérítési eljárás második lépése a bevallásban az adó, adóvisszatérítés elszámolása. Az adóvisszatérítés kedvezményelőlegéhez képest bőven lehetnek eltérések, hiszen a bevallásba bekerülnek olyan jövedelmek is, amelyek nem kifizetőtől származnak, ilyen például az egyéni vállalkozói kivét, az átalányadó alap, a bérbeadás jövedelme, nem kifizetőtől származó önálló tevékenység bevétele stb. Gyakori eset az is, ha bevallásban az előlegmegállapításhoz képest eltérő mértékben és módon vesznek igénybe kedvezményt. Az is előfordulhat például, hogy év közben a családi kedvezményt nem kérik, ezért az adóvisszatérítés összege a bevallásban csökken, mert helyette a családi kedvezményt érvényesítik. 

A bevallásban megállapított adóvisszatérítést a NAV a bevallásnál megszokott 30 napon belül utalja ki azzal, hogy ha a magánszemélynek adótartozása van, akkor a kiutalás összege a tartozás összegével csökken.

És még egyszer a jó hír: az adóvisszatérítés adómentes, tehát nem kell utána adózni.

Dr. Orbán Ildikó (2021-11-17)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!